Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Polańska Aurelia

Aurelia Polańska, ur. 22 IX 1930 w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie (1954 magisterium); w 1964 doktorat, w 1970 habilitacja, od 1978 profesor.

1952-1964 pracowniczka Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni; 1964-2000 WSE w Sopocie (od 1970 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego), od 1975 organizowała i kierowała Zakładem Ekonomii Pracy w Instytucie Organizacji i Zarządzania.

Od IX 1980 w „S”, współzałożycielka „S” na Wydziale Zarządzania UG; pracowniczka Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych przy KK „S”, od jesieni 1980 członek zespołu pod kierownictwem dr. Eugeniusza Myczki, prelegentka w ramach szkoleń dla członków komisji zakładowych.

1981-1985 członek Społecznej Rady Prymasowskiej, popularyzatorka społecznej nauki Kościoła; 1982-1988 współorganizatorka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Duszpasterstwa Środowisk Twórczych, powstały w wyniku (zapoczątkowanej przy organizowaniu Tygodni Kultury Chrześcijańskiej) współpracy środowisk artystycznych z Kościołem. Od IX 1978 ks. Wiesław Niewęgłowski prowadził w parafii św. Anny w Warszawie (kościół akademicki) cykliczne spotkania z twórcami (zwykle w 2. czwartek miesiąca); rozpoczynały się mszą św., nast. podejmowano tematy, które sugerowali uczestnicy. W spotkaniach brało udział zwykle kilkadziesiąt osób: aktorów, dziennikarzy, pisarzy. W III 1980 prymas Stefan Wyszyński oficjalnie ustanowił ks. W. Niewęgłowskiego Duszpasterzem Środowisk Twórczych w Warszawie. 16 IX 1980 powstał Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych. 27-29 III 1981 odbyły się pierwsze rekolekcje dla środowisk twórczych, 11 X prymas Józef Glemp wyraził zgodę na stałą, coniedzielną mszę św. dla środowisk twórczych w parafii św. Anny. Do XI 1981 DŚT objęło swoją posługą ok. 800 twórców. Duszpasterstwa zorganizowano także poza Warszawą, m.in. w Lublinie i Łodzi. i Ludzi Pracy prowadzonego przez o. Sławomira Słomę przy kościele św. Mikołaja w Gdańsku oraz Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni (kontynuowano prelekcje i wykłady zainicjowane w OPSZ w 1980); od 1985 współorganizatorka i prelegentka w ramach Dni Modlitwy i Refleksji w rocznicę VIII 1980 w kościołach gdańskich. W VIII 1988 autorka prelekcji podczas strajków w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Morskim Porcie Handlowym w Gdańsku.

W 1989 członek KO przy Przewodniczącym „S” Lechu Wałęsie i KO „S” w Gdyni. Od 1994 prezes KIK w Gdyni; od 1998 członek Komisji Stypendialnej Prezydenta Miasta Gdyni. Członek komitetów naukowych przy PAN i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2000 na emeryturze, pracuje w prywatnym szkolnictwie wyższym.

Wyróżniona Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Komisji Edukacji Narodowej oraz 25-lecia „S”.

16 V 1986 – 16 XI 1989 rozpracowywana przez Wydział IV WUSW w Gdańsku w ramach KE krypt. Laura, nr rejestracyjny 54109.

Arkadiusz Kazański

Opcje strony

do góry