Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Polmański Piotr Marek

Piotr Marek Polmański, ur. 18 VIII 1954 w Lidzbarku Welskim k. Działdowa. Absolwent Policealnego Studium Ekonomicznego (1975). 1981-1986 student zaocznych studiów na Uniwersytecie Śląskim, Wydz. Prawa i Administracji (studia przerwane na V roku).

1975-1978 pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu, 1978-1989 KWK Andaluzja w Piekarach Śl.

2-3 IX 1980 uczestnik strajku w KWK Andaluzja, członek KS, IX 1980 – 1998 w „S”; członek KZ w KWK Andaluzja. Od X 1981 wiceprzewodniczący Rady Pracowniczej.

14-17 XII 1981 uczestnik strajku w KWK Andaluzja, członek KS. 5 I 1982 wezwany do KM MO w Piekarach Śl., zatrzymany, 6 I 1982 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Piekarach Śl. na 3 mies. aresztu, osadzony w AŚ w Zabrzu, następnie w ZK w Krakowie-Podgórzu, 6 IV 1982 zwolniony. Zwolniony z pracy, 26 V 1982 ponownie przyjęty. VI 1982 – 1988 członek TKZ w KWK Andaluzja, od 1986 współwydawca podziemnego pisma zakładowego „Nasze Sprawy”. W 1985 współzałożyciel Bractwa Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego przy parafiach NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śl. oraz św. Apostołów Piotra i Pawła w Brzozowicach-Kamieniu. W III 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S”. 17-25 VIII 1988 uczestnik strajku w KWK Andaluzja, przewodniczący KS, zwolniony z pracy, po 3 mies. przywrócony. 27 VIII – 3 IX 1988 uczestnik strajku w KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju. X 1988 – IX 1989 członek Krajowej Komisji Górnictwa „S”. W II 1989 uczestnik Zgromadzenia Delegatów „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Ustroniu-Polanie.

W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu w podzespole ds. górnictwa oraz w grupie roboczej ds. samorządu i form własności. 17 III – X 1989 przewodniczący Tymczasowej KZ w KWK Andaluzja. 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”, członek Komisji Sprawiedliwości, Komisji Systemu Gospodarczego, Przemysłu i Budownictwa, 1991-1993 poseł RP z listy UW, 1994-1997 (po śmierci Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej) poseł RP z listy UW; w 1990 uczestnik prac Komisji ds. Weryfikacji b. Funkcjonariuszy SB z regionu śląskiego. 1997-2001 rzecznik prasowy Węglokoks SA w Katowicach; 2001-2004 inspektor w Węglokoks SA; 2004-2010 zatrudniony w Spółce Mieszkaniowej Kleofas w Katowicach; od 2010 w Biurze Dyr. Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 1998-2005 współzałożyciel Fundacji Pomocy Ludziom Ubogim i Niepełnosprawnym Serce i Nadzieja, do 2001 prezes. Od VII 2006 prezes i współzałożyciel Klubu Turystyki Rowerowej Manhattan przy Ośrodku Kultury Andaluzja w Piekarach Śl. 1993-1997 w UW, 1997-1999 w SKL, od 2003 w PO.

1985-1988 rozpracowywany przez p. V-2 MUSW w Piekarach Śl. w ramach SOS krypt. Prasa; w 1988 w ramach SOR krypt. Cechownia.

Robert Dyja

Region Śląsko-Dąbrowski, Piekary Śląskie

Opcje strony

do góry