Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Polkowski Jan

Jan Polkowski, ur. 10 I 1953 w Bierutowie. Uzyskał absolutorium z polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1978).

1977-1980 członek krakowskiego SKS, blisko współpracował z Bronisławem Wildsteinem, Bogusławem Bekiem, Anną Krajewską, Grzegorzem Małkiewiczem, Jerzym Pawełczykiem, Tadeuszem Nyczkiem, Andrzejem Mietkowskim, Wojciechem Sikorą i in. Uczestnik akcji protestacyjnej w sprawie RES-ów („druków zakazanych” w bibliotekach), w 1978 protestu na Śląsku przeciwko aresztowaniu Kazimierza Świtonia; kolporter literatury niezależnej, m.in. „Krytyki”, „Robotnika” (współpracował z Janem Lityńskim). 1978-1986 wielokrotnie zatrzymywany do 48 godz., przeprowadzano przeszukania, podejmowano próby przesłuchania go. 1978-1989 niezależny wydawca; w 1978 redaktor pisma „Sygnał”, 1978-1980 redaktor Krakowskiej Oficyny Studentów (KOS). 1979-1989 pracownik prywatnej firmy elektro-akustycznej w Krakowie. 1980-1981 kolporter publikacji wydawnictwa NOWa na terenie Małopolski.

Od IX 1980 w „S”, członek KZ „S” pracowników ZR Małopolska, etatowy pracownik sekcji programowej ZRM; organizował regionalną sieć bibliotek zakładowych i zaopatrywał je w książki ukazujące się poza cenzurą; współpracownik sekcji informacji MKZ Małopolska oraz pisma „Goniec Małopolski”; w 1981 współzałożyciel, szef i redaktor Wydawnictwa ABC (współpracownicy: T. Nyczek, Andrzej Sulikowski jako redaktorzy oraz Jan Błoński, Henryk Markiewicz, Kornel Filipowicz jako członkowie rady wydawniczej); do 13 XII 1981 wydał 34 tytuły m.in. autorów: Piotra Wierzbickiego, Marka Hłaski, Stefana Żeromskiego, Leszka Kołakowskiego, Juliana Kornhausera, Ryszarda Krynickiego, Stanisława Barańczaka, Henryka Wereszyckiego.

13 XII 1981 – 7 VII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, następnie w Załężu k. Rzeszowa; w tym drugim, na znak protestu, zablokował drzwi do celi, następnie wraz z innymi internowanymi prowadził głodówkę, żądając powrotu do pawilonu kilku kolegów. Od 1982 w podziemnych strukturach opozycyjnych. VI 1983 – 1990 założyciel, wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „ARKA”, do połowy lat 90. wydawca tego pisma; współpracował m.in. z: T. Nyczkiem, Bronisławem Majem, Łukaszem Plesnarem, Ryszardem Terleckim, Piotrem Pieńkowskim, Ryszardem Legutką, Markiem Halberdą, Maciejem Strzemboszem, A. Sulikowskim, W. Sikorą (przedstawicielem „ARKI” w Paryżu), Jerzym Pawełczykiem, Marią Pajor (po ślubie Makuch); do 1990 ukazało się 28 numerów. 1985-1988 wydawca edycji krajowej „Zeszytów Literackich”, edytor kilku numerów „Polityki Polskiej”; wydawca (bez firmy) wielu książek m.in. Kornela Filipowicza, Jarosława M. Rymkiewicza, Józefa Mackiewicza. 1987-1990 inicjator Klubu dyskusyjnego „ARKI”; spoza redakcji sygnatariuszami Klubu byli m.in. Maciej Szumowski i Jan Rokita. W 1989 wydawca i redaktor nacz. dwutygodnika „Świat” (w redakcji współpracownicy z „ARKI” oraz m.in. Janusz Majcherek, Janusz Makuch, Jan Rokita, kolportaż Janusz Szmit).

1990-1996 prezes zarządu Arka Arka "Arka", podtytuł: „Wolne pismo. Eseistyka, krytyka, literatura, inne formy”, jedno z najważniejszych podziemnych pism społeczno-kulturalnych, wydawane VI 1983 – 1989 w Krakowie. Press S.A., założyciel i redaktor naczelny dziennika „Czas Krakowski”, 1991-1992 członek Koalicji Republikańskiej, wiceprezes zarządu krajowego, 1991-1995 przewodniczący rady nadzorczej FILM S.A. W 1992 podsekretarz stanu w URM, rzecznik prasowy rządu Jana Olszewskiego; przewodniczący rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej, w 1993 współorganizator Komitetu Wyborczego Samorządny Kraków, następnie stowarzyszenia o tej nazwie i jego prezes przez następne kilka lat. W 1996 przewodniczący rady nadzorczej i p.o. prezes Agencji Rozwoju Miasta w Krakowie, 1996-2003 właściciel firmy public relations. W 1997 rzecznik prasowy Krajowego Sztabu Wyborczego ROP, 1998-1999 doradca przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej, szefa UKIE, 2003-2004 członek zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, 2006-2007 pełnomocnik zarządu, dyr. ds. rozwoju Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie, 2007-2009 dyr. Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP S.A. w Warszawie, pełnomocnik zarządu ds. współpracy ze środowiskami twórczymi. Od 2010 sekretarz generalny Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

Autor tomów poezji: „To nie jest poezja” (1980), „Oddychaj głęboko” (1981), „Ogień, z notatek 1982-1983” (1983), „Wiersze (1986), „Drzewa” (1987), „Elegie z Tymowskich Gór i inne wiersze” (1990), „Elegie z Tymowskich Gór” (2008), „Cantus” (2009). Publikował w „Zapisie”, „Nowym Zapisie”, paryskiej „Kulturze”, „ARCE”, krakowskim „Piśmie” oraz w „Tygodniku Powszechnym”.

Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich (1983) oraz dwukrotnie nagrody kulturalnej „S” za twórczość poetycką (1983) oraz z zespołem redakcyjnym „Arki” (1984). Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry