Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Polkowski Jan

 

 Jan Polkowski, ur. 10 I 1953 w Bierutowie, k. Namysłowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Filologiczny (absolutorium 1978).

1977–1980 w SKS w Krakowie, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. pism „Krytyka” i „Robotnik”. 1978–1986 wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom. W 1978 redaktor niezależnego pisma „Sygnał”, 1978–1980 redaktor Krakowskiej Oficyny Studentów. 1979–1989 pracownik prywatnej firmy elektro-akustycznej w Krakowie. 1980–1981 kolporter publikacji NOW-ej w Małopolsce.

Od 1980 w „S”; współpracownik Sekcji Informacji MKZ Małopolska oraz pisma „Goniec Małopolski”; członek KZ pracowników ZR Małopolska, 1981 pracownik Sekcji Programowej ZR; organizator i zaopatrzeniowiec regionalnej sieci niezależnych bibliotek zakładowych; 1981 współzałożyciel, szef i redaktor Wydawnictwa ABC.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa (uczestnik głodówki), 7 VII 1982 zwolniony. VI 1983 – 1990 założyciel, wydawca i redaktor nacz. kwartalnika „Arka”. 1985–1988 wydawca krajowej edycji kwartalnika „Zeszyty Literackie” (Paryż), edytor kilku numerów „Polityki Polskiej”; wydawca (bez firmy) wielu książek m.in. Kornela Filipowicza, Jarosława M. Rymkiewicza, Józefa Mackiewicza. 1987–1990 inicjator Klubu Dyskusyjnego Arka.

W 1989 wydawca i redaktor nacz. dwutygodnika „Świat” w Krakowie. 1990–1996 prezes zarządu Arka Arka „Arka”, podtytuł: „Wolne pismo. Eseistyka, krytyka, literatura, inne formy”, jedno z najważniejszych podziemnych pism społ.-kult., wydawane VI 1983–1989 w Krakowie. Press SA tamże, założyciel i redaktor nacz. Dziennika „Czas Krakowski”. 1991–1992 członek Koalicji Republikańskiej (wiceprezes zarządu krajowego), 1991–1995 przew. rady nadzorczej Film SA. W 1992 podsekretarz stanu w URM, rzecznik prasowy rządu Jana Olszewskiego; przew. rady nadzorczej Polskiej Agencji Informacyjnej w Warszawie. W 1993 współorganizator Komitetu Wyborczego Samorządny Kraków, nast. prezes stowarzyszenia o tej nazwie. W 1996 przew. rady nadzorczej i p.o. prezesa Agencji Rozwoju Miasta w Krakowie, 1996–2003 właściciel firmy public relations. W 1997 rzecznik prasowy Krajowego Sztabu Wyborczego ROP, 1998–1999 doradca przew. Komitetu Integracji Europejskiej, szefa UKIE w Warszawie, 2003–2004 członek zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Krakowie, 2006–2007 pełnomocnik zarządu, dyr. ds. rozwoju Mennicy Polskiej SA w Warszawie, 2007–2009 dyr. Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych TVP SA tamże, pełnomocnik zarządu ds. współpracy ze środowiskami twórczymi. Od 2010 sekretarz generalny Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych tamże.

Autor tomów poezji, m.in. To nie jest poezja (1980), Głosy (2012), Gorzka godzina (2015), powieści Ślady krwi (2013). Publikował m.in. w „Zapisie”, „Nowym Zapisie”, paryskiej „Kulturze”, „Arce”, „Piśmie”, „Tygodniku Powszechnym”. Dwukrotny laureat nagrody kulturalnej „S” za twórczość poetycką (1983) oraz z zespołem redakcyjnym „Arki” (1984).

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

7 VII 1977 – 19 I 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Autograf; 24 IV 1978 – 8 XII 1982 w ramach SOR krypt. Gama I; 11 X 1978 – 7 X 1981 w ramach SOR krypt. Apostoł; 14 XII 1981 – 30 V 1983 i 15 VII 1983 – 13 II 1985 przez Wydz. V/Wydz. III KW MO/WUSW w ramach SOS krypt. Polonista; 4 XII 1987 – 31 XII 1989 przez Wydz. III-1/WOKPP WUSW ramach SOR krypt. Arka.

Sławomir Chmura

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry