Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pomianowska Maria

Maria Pomianowska, ur. 28 VI 1929 w Krośnie. Ukończyła LO tamże (1948).

W 1944 uwięziona (z matką i braćmi) przez Niemców, osadzona w więzieniu w Jaśle, po zwolnieniu sanitariuszka (do wkroczenia wojsk Armii Czerwonej do Krosna we IX 1944) w oddziale partyzanckim PPS-WRN Podkarpacie. 1950–1953 referent w Centrali Mięsnej w Krakowie, 1953–1956 w Spółdzielni Spożywców w Jaśle, 1956–1958 relewistka ds. norm w Szpitalu Zakaźnym w Gdyni Grabówku, 1958–1960 w kancelarii tajnej Wydz. Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 1960–1981 specjalista ds. organizacji i zarządzania w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych Sinema w Gdyni.

Od IX 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ; w VII 1981 delegatka na I WZD Regionu Gdańskiego.

13–16 XII 1981 łączniczka pomiędzy Stocznią Gdańską a swoim zakładem, uczestniczka spotkań i narad w stoczni. 1982–2000 zatrudniona w biurze parafialnym kościoła św. Józefa w Gdyni Leszczynkach. 1982–1983 zaangażowana w akcję zbierania środków finansowych na pomoc internowanym, więzionym i ich rodzinom. 1982–1986 związana z wydawnictwem Alternatywy, kolporterka podziemnych pism, m.in. „Niezależny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", pismo wydawane 6 II 1981 – 11 XII 1981 przez Sekcję Informacji MKZ (później MKS), następnie Sekcję Informacji ZR Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu. «Solidarność»”, „Gdańsk”, „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”, „Tygodnik Mazowsze”; współpracowała przy organizacji podziemnej drukarni (w mieszkaniu Lechosława Witkowskiego) i uzyskiwaniu pomocy dla wydawnictwa m.in. dostaw papieru, transportu, przechowywania sprzętu i materiałów poligraficznych. 1985–1990 prowadziła spotkania dyskusyjne z młodzieżą z parafii św. Józefa.

Od 2000 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

1 II 1982 – 13 V 1985 rozpracowywana przez Wydz. V/Inspektorat 2 KW MO/WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Hades/Sędzina.

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry