Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pomianowska Maria

Maria Pomianowska, ur. 28 VI 1929 w Krośnie. Ukończyła LO w Krośnie (1948).

W 1944 uwięziona (wraz z matką i braćmi Andrzejem i Romanem Jarnuszkiewiczami, żołnierzami AK) przez Niemców w więzieniu w Jaśle, po zwolnieniu sanitariuszka (do wyzwolenia Krosna w IX 1944) w oddziale partyzanckim PPS-WRN-PPS-Podkarpacie. 1950-1953 zatrudniona jako referent w Centrali Mięsnej w Krakowie; 1953-1956 w Spółdzielni Spożywców w Jaśle; 1956-1958 relewistka ds. norm w Szpitalu Zakaźnym w Gdyni Grabówku; 1958-1960 w kancelarii tajnej Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; 1960-1981 specjalista ds. organizacji i zarządzania w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych Sinema w Gdyni.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego w SIN Sinema, następnie KZ; uczestniczka plenarnych zebrań MKZ „S” Gdańsk, w 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego, obserwatorka I KZD.

Po 13 XII 1981 łączniczka pomiędzy Stocznią Gdańską im. Lenina a SIN, uczestniczka spotkań i narad w stoczni (do 16 XII 1981); następnie od końca XII 1981 bez zatrudnienia (zmuszona przez dyrekcję SIN do złożenia wypowiedzenia). 1982-2000 zatrudniona w biurze parafialnym kościoła św. Józefa w Gdyni Leszczynkach. Od 1982 zaangażowana w akcję zbierania składek na pomoc internowanym, więzionym i ich rodzinom; związana z wydawnictwem Alternatywy (we współpracy z Piotrem Kapczyńskim), kolporterka podziemnych wydawnictw (we współpracy z Anną Kurską), m.in. „Niezależnego Serwisu Informacyjnego «Solidarność»”, następnie podziemnych pism „Gdańsk”, „Solidarność” (z lwami), „Tygodnika Mazowsze”; współpracowała przy organizacji podziemnej drukarni (w mieszkaniu Lechosława Witkowskiego) i uzyskiwaniu pomocy dla wydawnictwa w zakresie m.in. dostaw papieru, transportu, przechowywania sprzętu i materiałów poligraficznych. 1985-1990 zaangażowana w prowadzenie spotkań dyskusyjnych z młodzieżą z parafii św. Józefa.

Obecnie na emeryturze.

Odznaczona Medalem 25-lecia „S” (2005}, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Arkadiusz Kazański

Gdynia, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry