Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pomianowska Wanda Salomea

Wanda Salomea Pomianowska, ur. 22 XI 1919 w Warszawie, zm. 3 XII 2003 w Radkowicach-Kolonii (gm. Pawłów, pow. Starachowice). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Humanistyczny (1950), w 1960 doktorat, w 1970 habilitacja w zakresie filologii polskiej i słowiańskiej.

W czasie II wojny światowej w AK, łączniczka oddziałów partyzanckich, m.in. Jana Piwnika ps. Ponury z Komendą Główną AK. W 1945 z obawy przed UB wyjechała do Krakowa, następnie do Warszawy. 1950-1954 asystent w Katedrze Języka Polskiego na UW, 1954-1973 adiunkt w PAN, do 1970 pracownik UW. Od 1968 na wcześniejszej emeryturze, od VI 1972 docent w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, w l. 70. nauczyciel akademicki (w niepełnym wymiarze czasu pracy) w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach; w 1982 zwolniona.

Od jesieni 1980 w „S” RI, członek Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI przy Regionie Świętokrzyskim; 10 III 1981 uczestniczka WZD gminnych kół „S” RI w Kielcach, delegat na Ogólnopolski Zjazd „S” RI w Poznaniu; przewodnicząca Komisji Rewizyjnej struktur krajowych „S” RI; pod koniec 1981 kierownik Wszechnicy Związkowej przy „S” RI.

21 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniona 13 I 1982. Od 1982 prowadziła w Radkowicach-Kolonii indywidualne gospodarstwo rolne. Członek ZSL. Zaangażowana w pomoc internowanym i więzionym oraz ich rodzinom; organizatorka spotkań z działaczami „S” w swoim domu w Radkowicach-Kolonii, kolporterka ulotek i pism podziemnych „S”; działaczka Duszpasterstwa RI, współorganizatorka Świętokrzyskich Dni Skupienia dla Rolników (o charakterze samokształceniowym) w Szewnej k. Ostrowca Świętokrzyskiego, klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku oraz w klasztorze oo. Pallotynów na Karczówce w Kielcach. 7 III 1984 oskarżona o nielegalne posiadanie 123 sztuk amunicji (z czasów okupacji niemieckiej, znalezione podczas rewizji), wielokrotnie przesłuchiwana, 14 VIII 1984 Sąd Rejonowy w Starachowicach umorzył postępowanie na mocy amnestii z 21 VII 1984.

W 1989 w KO „S” Regionu Świętokrzyskiego. W II 1989 współorganizatorka „S” RI w gm. Pawłów. W 1990 pracownik Instytutu Słowianoznawstwa PAN. 1990-1994 przewodnicząca Rady Gminy w Pawłowie.

Odznaczona Krzyżem Walecznych.

W l. 80. rozpracowywana w ramach SOR krypt. Pszczoła, SOS krypt. Podatki oraz KE krypt. Emerytka.

Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki

Region Świętokrzyski, Kielce

Opcje strony

do góry