Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pomin Jerzy Kazimierz

Jerzy Kazimierz Pomin, ur. 6 V 1943 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza tamże, Wydz. Prawa (1966).

1961–1966 w ZSP.

1966–1968 aplikant w Sądzie Powiatowym w Poznaniu 1968–1974 komornik sądowy pow. poznańskiego tamże, 1974–1976 aplikant w Okręgowej Radzie Adwokackiej tamże, od 1977 prowadzi własną kancelarię adwokacką tamże.

 1979 – 1986 współorganizator zbiórek książek, pism i czasopism dla Polaków na Litwie, 1980–1989 organizator wakacyjnych wyjazdów dla dzieci członków KIK.

XI 1980 – 13 XII 1981 wspomagał prawnie wielkopolski MKZ/ZR Wielkopolska.

Po 13 XII 1981 doradca prawny podziemnej „S” w Poznaniu; 1982 – 1988 obrońca w wielu procesach politycznych przed sądami powszechnymi, wojskowymi i kolegiami ds. wykroczeń, pełnomocnik internowanych (m.in. 1982–1983 proces studentów Politechniki Poznańskiej).

W 1989 członek KO Wielkopolska, doradca prawny kandydatów z listy KO w wyborach parlamentarnych. 1989–1995 członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Aplikantów i Adwokatów, 1989–1999 Zrzeszenia Prawników Polskich, 1997–2001 Trybunału Stanu.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność (2010).

20 X 1983 – 6 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Poznaniu w ramach KE krypt. Jerzy.

 

Cyryla Staszewska|Karolina Bittner

Opcje strony

do góry