Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Poniatowski Marek (właśc. Ciołek-Poniatowski)

Marek Poniatowski (właśc. Ciołek-Poniatowski), ur. 1 I 1941 w Lublinie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, Wydz. Ekonomiki Produkcji (1965), doktorat (1972).

1965–1967 referent w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego w Olsztynie. 1967–1968 asystent w Wyższej Szkole Rolniczej tamże. 1968–1984 pracownik naukowy Wydz. Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 1972 adiunkt tamże.

Od X 1980 w „S”, lektor MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, współorganizator ponad 50 zebrań założycielskich „S” w zakładach pracy, od XII 1980 członek Komisji Wydziałowej Wydz. Ekonomicznego oraz Komisji Rewizyjnej UMCS, zespołu ekspertów przy MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego, wykładowca, od II 1981 członek Rady Programowo-Organizacyjnej oraz kierownik Działu Instruktażu Bieżącego Wszechnicy Związkowej Regionu Środkowo-Wschodniego, IV–V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, od V 1981 przew. Komisji Rewizyjnej Regionu Środkowo-Wschodniego.

13–23 XII 1981 w ukryciu. XII 1981–VI/VII 1982 przew. podziemnego TZR. 1984–1989 utrzymywał się z własnego gospodarstwa rolnego. 1989–1990 członek KO „S” Województwa Lubelskiego (od 30 V 1989 KO „S” Lubelszczyzny), Komisji Polityki Gospodarczej. 1989–1990 dyr. Biura Poselskiego OKP w Lublinie. 1990–1993 przew. Rady Miasta Lublin (z listy „S”). 1993–2010 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (1998–2006 wiceprzew. Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych). Od 2011 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry