Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ponikiewski Brunon

 

Brunon Ponikiewski, ur. 21 VI 1956 w Siemianowicach Śląskich, zm. 27 VIII 2014 w Bytomiu. Ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą KWK Wujek Wujek "Wujek", pismo wydawane od jesieni 1982 – I 1986 w Katowicach przez Młodzieżowy Komitet Oporu Społecznego przy KWK Wujek zrzeszony w sieci KOS. w Zespole Szkół Zawodowych Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Katowicach (1974).

1974–1975 górnik w KWK Wujek w Katowicach, 1976–1977 traser w Chorzowskiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych Konstal, 1977–1980 ratownik górniczy w KWK Borynia w Jastrzębiu-Zdroju, 1980–1981 mechanik sprzętu ratowniczego w KWK ZMP w Żorach, I 1981–1982 mechanik sprzętu ratowniczego, od 13 XII 1981 mł. górnik w KWK Suszec w Suszcu. Od II 1980 w KPN, współorganizator struktur w Rybnickim Okręgu Węglowym.

29 VIII – 3 IX 1980 członek straży strajkowej podczas strajku w zakładzie. Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego na Wydz. Ratownictwa i Wentylacji Górniczej, nast. Komisji Oddziałowej.

13–15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego w zakładzie. 18 XII 1981 – IV 1982 współzałożyciel i szef grupy podziemnej Legion Polski; autor, drukarz i kolporter pisma Legionu Polskiego „Bagnet” oraz ulotek. 31 I 1982 uczestnik próby wysadzenia pomnika Armii Czerwonej w Żorach. 5 III 1982 zatrzymany, 20 IV 1982 ponownie zatrzymany podczas rewizji w jego mieszkaniu w Żorach, 21 IV 1982 internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, nast. Zabrzu-Zaborzu (podczas widzeń z rodziną przekazywał teksty nt. warunków internowania do pisma „Bagnet”), 28 VI 1982 zwolniony; 26 X 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w areszcie KW MO w Katowicach, 10 XI 1982 aresztowany, oskarżony o założenie organizacji mającej na celu niszczenie obiektów za pomocą materiałów wybuchowych oraz wydawanie publikacji zawierających fałszywe informacje, 11 V 1983 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3,5 roku pozbawienia wolności, osadzony w ZK w Strzelinie (5 XII 1983 do 27 I 1984 uczestnik głodówki o status więźnia politycznego i poprawę warunków bytowych), w VIII 1985 zwolniony; zwolniony z pracy. 1985–1987 bez zatrudnienia, 1987–1988 kierowca w Zakładzie Transportowo-Sprzętowym Transnaft w Świerklanach, 1988– 1989 w GS Samopomoc Chłopska w Bełku.

1989–2007 własna działalność gospodarcza; od 2007 na rencie. 2007–2009 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego w Katowicach, od 2009 członek-założyciel oraz prezes Stowarzyszenia Działaczy Niepodległościowych Nieprzejednani, 2009–2010 członek ZWPOSW w Australii.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

26 VII 1982 – 15 XI 1983 rozpracowywany przez Wydz. V-2 KW MO/WUSW w Katowicach w ramach KE krypt. Mont; 2 VIII 1982 – 1984 w ramach SOR krypt. Introligator; 14 IX 1984 – 23 IX 1988 przez p. V-2 RUSW w Żorach w ramach KE krypt. Posejdon.

 

Halina Żwirska

KPN, Region Śląsko-Dąbrowski, Żory

Opcje strony

do góry