Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Popioł Jerzy

Jerzy Popioł, ur. 12 II 1950 w Gryfowie Śląskim. Ukończył ZSZ w Świebodzicach (naukę rozpoczął w Cieplicach Śląskich-Zdroju, musiał zmienić szkołę wskutek represji za zorganizowanie buntu młodzieży zmuszanej do darmowej pracy) (1967).

1967-1978 stolarz w Zakładach Sprzętu Lotnictwa Sportowego w Jeżowie Sudeckim, 1978-1985 kierowca autobusu w MPK w Jeleniej Górze.

29-31 VIII 1980 współorganizator strajku w MPK. Od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komitetu Założycielskiego w MPK, następnie przewodniczący KZ; I/II 1981 uczestnik strajku w klubie Gencjana; V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kamiennej Górze, następnie w Głogowie, Grodkowie i Uhercach, 23 XII 1982 zwolniony. W ośr. odosobnienia inspirator i główny wykonawca matryc do drukowania znaczków poczty obozowej, stempli i druków okolicznościowych, uczestnik głodówek i protestów, karany karami regulaminowymi. 1983-1985 redaktor, drukarz i kolporter ulotek druków okolicznościowych, grafik; zdobywał i dostarczał sprzęt i materiały poligraficzne, organizator transportu, udostępniał własne mieszkanie do przechowywania druków; koordynator kolportażu wydawnictw podziemnych z Nysy (we współpracy z Januszem Antonim Sanockim) i Rzeszowa, kolporter w Jeleniej Górze (m.in. we współpracy z Ryszardem Ireneuszem Kuleszą, Ryszardem Matusiakiem, Jerzym Nalichowskim, Zygmuntem Wachowskim i Edwardem Wryszczem), ulotek i prasy (m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Dywanik”, „Zerwij Kajdany Połam Bat...”, „Solidarność Walcząca”, „Celwiskoziak”) rozrzucanych z jadących autobusów i rozkładanych na siedzeniach przed świętami narodowymi. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu i w miejscu pracy.

1985-1993 właściciel warsztatu stolarskiego. 1993-2002 zatrudniony w Czechach i Niemczech, w 2003 kierowca w PZU w Jeleniej Górze, w 2004 stolarz w prywatnym warsztacie w Wojcieszycach. Od 2004 utrzymuje się z usług stolarskich i sprzedaży miodu z własnej pasieki.

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Od 5 VIII 1981 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach SOS krypt. Komunikacja; 19 IV 1982 – 3 XI 1983 przez Wydz. V KW MO/WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE/SOR krypt. Kierowca; do 12 III 1987 przez Wydz. V WUSW w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Kierowca.

 

Michał Orlicz|Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Jelenia Góra

Opcje strony

do góry