Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Popka Stanisław

Stanisław Popka, ur. 22 I 1949 w Łodzi. Ukończył Technikum Mechaniczne tamże (1976).

1968-1990 pracownik Łódzkich Zakładów Kinotechnicznych Prexer.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ w Prekserze, w V 1981 delegat na I WZD Regionu Ziemia Łódzka, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD; od 1980 współpracował ze środowiskiem KPN w Łodzi; w 1981 wspierał strajk studentów łódzkich uczelni, dostarczał materiały poligraficzne i papier fotograficzny.

Po 13 XII 1981 przewodniczący TKZ w Prekserze, w 1982 współpracownik Tajnego Tymczasowego Zarządu Regionalnego „S” Ziemi Łódzkiej, organizator materiałów poligraficznych, kolporter wydawnictw podziemnych, współorganizator akcji ulotkowych i plakatowych. 4 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Łowiczu, 9 VII 1982 zwolniony. 1988-1989 członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” Ziemi Łódzkiej, struktury poziomej łódzkich TKZ, która doprowadziła do demokratycznych wyborów władz związkowych w regionie.

1990-1997 właściciel zakładu usługowego, 1997-1999 pracownik Fabryki Części Zamiennych do Maszyn Famas SA, 2000-2003 Poczty Polskiej. Członek Klubu Myśli Politycznej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 2003-2004 na zasiłku chorobowym i zasiłku dla bezrobotnych. Od 2004 pracownik Urzędu Miasta Łodzi.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), medalem O Niepodległość Polski i Prawa Człowieka 13 XII 1981 – 4 VI 1989 (2002).

1983-1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Łodzi w ramach KE krypt. Uparty.

Wiesław Maciejewski

Lodz, Region Ziemia Łódzka

Opcje strony

do góry