Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Porada Stanisława

Stanisława Porada, ur. 8 V 1938 w Kuźnicy Białostockiej. Ukończyła LO w Szczecinku (1956).

1957-1968 technik w Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie; 1969-1999 fotograf w Międzywydziałowej Pracowni Fotograficznej Akademii Rolniczej tamże. Od 1956 związana z Duszpasterstwem Akademickim o. Władysława Siwka SJ, uczestniczka cotygodniowych wykładów – spisywanie treści (z Barbarą Jankowską) i drukowanie. Od 1967 wykonawca kopii – na urządzeniu dokumator – pamiątek po ofiarach Katynia, wykładów o. Wł. Siwka, ogłoszeń o spotkaniach, autorka matryc, współorganizatorka projekcji niezależnych dzieł filmowych. 1969-1971 autorka fotokopii książek ''Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów'', ''W cieniu Katynia'' Stanisława Świaniewicza, ''Trzecia Brygada Szczerbca''.

Od IX 1980 w „S”, członek Komisji Uczelnianej „S” w Akademii Rolniczej w Szczecinie, mąż zaufania w Komisjach Wydziałowych i w Komisji Uczelnianej ds. wyborów.

Od 13 XII 1981 organizatorka pomocy dla rodzin internowanych i uwięzionych, współorganizatorka akcji wysyłania paczek do Ośr. Odosobnienia Gołdap, współpracowniczka Sekcji Charytatywnej o.o. Jezuitów (późniejszego Biskupiego Komitetu Społeczno-Charytatywnego), członek Szczecińskiego Klubu Katolików, do 1989 autorka matryc do druku wydawnictw podziemnych w Szczecinie i w regionie. 1982-1989 wykonawca mikrofilmów przesyłanych na Zachód; 1984-1989 organizatorka Niezależnego Kina Domowego – na potrzeby którego udostępniała swoje mieszkanie – gdzie odbywały się projekcje filmów wydawanych przez Niezależną Oficynę NOWa.

W 1989 członek OKP Ziemi Szczecińskiej, członek Państwowej Komisji Wyborczej w Akademii Rolniczej. Od 2000 na emeryturze.

 

Sylwia Wójcikowa

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony

do góry