Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Porawski Andrzej

Andrzej Porawski, ur. 1 III 1951 w Poznaniu. Absolwent Akademii Rolniczej tamże, Wydz. Technologii Drewna (1974). 1974–1983 asystent, st. asystent w Instytucie Technologii Drewna. 1983–1984 technolog w Przedsiębiorstwie Polonijno-Zagranicznym INTEXWOOD w Poznaniu; 1985–1990 st. specjalista w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, 1980–1981 przew. Komitetu Założycielskiego „S” w Instytucie Technologii Drewna, 1981 przew. KZ, 1981 delegat na I WZD, IX–X 1981 na I KZD (wiceprzew. Komisji Zjazdowej i Komisji Programowej Zjazdu).

13 XII 1981 internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Gębarzewie, 7 VII 1982 zwolniony. 1982 członek zespołu doradców przew. TZR Janusza Pałubickiego (m.in. z Leonardem Szymańskim, Andrzejem Judkiem i Romanem Schefke), 27 XII 1982 zatrzymany, 28 XII 1982–10 IV 1983 aresztowany, osadzony w AŚ w Poznaniu, objęty śledztwem Prokuratury Wojsk Lotniczych tamże, 8 VIII 1983 objęty amnestią, III 1983 zwolniony z pracy. 1985–1988 przew. TKZ „S” w IMGW Oddział w Poznaniu (X 1988 ujawniona), X 1985 współorganizator/uczestnik akcji pomiaru frekwencji w czasie wyborów do Sejmu PRL.

1980–1990 współorganizator/uczestnik działalności Duszpasterstwa Akademickiego Winiary przy parafii św. Stanisława Kostki w Poznaniu.

1989–1991 członek KO przy Przew. NSZZ „S”/KO przy Lechu Wałęsie, 1989 członek KO „S” w Poznaniu, z-ca szefa sztabu wyborczego, 1989–1991 przew. KO Województwa Poznańskiego, 1989–1990 dyr. Biura Posłów i Senatorów OKP w Poznaniu, 1990–1991 delegat Krajowej Konferencji Komitetów Obywatelskich.

1989–1990 przew. KZ w IMGW Oddział Poznań, 1990 delegat na II WZD, 1990–1991 delegat na II i III KZD. 1989–1990 członek Prezydium Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki (przew. Sekcji Instytutów Resortowych).

1991–1999 członek PChD, 2005–2007 członek PO. Radny Rady Miasta Poznania: 1990–1994 z listy KO, 1994–1998 z listy Nasz Poznań, 2002–2006 z listy PO, 1998–2002 radny województwa wielkopolskiego z listy AWS.

1990–1994 członek Zarządu Miasta Poznania, od 1991 dyr. Biura Związku Miast Polskich.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014). Od 2015 członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski.

24 II 1982–28 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/VI KW MO/WUSW w Poznaniu w ramach SOS krypt. Reformator.

Elżbieta Wojcieszyk

Opcje strony

do góry