Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Poroszewski Andrzej

Andrzej Poroszewski, ur. 6 VI 1949 we Wrocławiu. Ukończył Technikum Budowy Silników Lotniczych tamże (1969).

1970-1974 mistrz w Zakładach Metalowych Polar we Wrocławiu,1974 – XII 1981 górnik operator w Zakładach Górniczych Rudna w Polkowicach KGHM w Lubinie.

27-29 VIII 1980 współorganizator strajku, przewodniczący KS w ZG Rudna, od 29 VIII 1980 wiceprzewodniczący KS ZG Rudna; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, od X 1980 przewodniczący Zakładowej Komisji Robotniczej „S” w ZG Rudna.

14-15 XII 1981 współorganizator strajku tamże, przewodniczący Zakładowego KS, 15-17 XII 1981 przewodniczący MKS „S” w ZG Rudna, po pacyfikacji strajku od 17 XII 1981 w ukryciu w Głogowie, Lubinie, Polkowicach, do IV 1982 przewodniczący działającego w podziemiu MKS; 19 XII 1981 zwolniony z pracy; poszukiwany listem gończym; XII 1981 – IV 1982 współzałożyciel, redaktor, autor w „Biuletynie Informacyjnym Stanu Wojny”. 14 IV 1982 zatrzymany i aresztowany w AŚ we Wrocławiu; 27 V 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy za kierowanie strajkiem w ZG Rudna na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata, zwolniony; 20 VII 1982 ponownie aresztowany, oskarżony o utworzenie i kierowanie (z Franciszkiem J. Kamińskim, Pawłem Kotlickim i Grzegorzem Laską) nielegalną strukturą, 31 XII 1982 zwolniony; we IX 1983 postępowanie karne umorzono. 1982-1984 kolporter wydawnictw podziemnych; 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany na 24 i 48 godz., przesłuchiwany. 1983-1984 aparatowy w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie, 1984-1986 manewrowy, ustawiacz w PKP Głogów.

1986-2004 hutnik w Hucie Miedzi Głogów w Żukowicach KGHM Lubin, od 2004 na emeryturze.

6 V 1982 – 21 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Legnicy w ramach SOR krypt. Podziemie; do 2 V 1988 przez p. V RUSW w Głogowie w ramach KE krypt. Porsche.

Łukasz Sołtysik

Lubin, Region Dolny Śląsk

Opcje strony

do góry