Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Porwich Jarosław

Jarosław Porwich, ur. 17 VIII 1966 w Gorzowie Wielkopolskim. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej tamże, kierunek administracja publiczna (licencjat 2004) oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu tamże, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (2006).

1983 – IX 1989 ślusarz w ZWCh Chemitex – Stilon w Gorzowie Wielkopolskim.

1982–1989 działacz Młodzieżowego Ruchu Oporu, nast. Ruchu Młodzieży Niezależnej; w III 1983 zatrzymany jako uczeń II klasy szkoły przyzakładowej w Zespole Szkół Chemicznych w zw. z rozpowszechnianiem ulotek i malowaniem na murach napisów „Solidarność walczy”; umieszczony na mies. w Izbie Dziecka. 26 IV 1983 Sąd Rejonowy w Myśliborzu zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru kuratora sądowego. 1 V 1984 aresztowany (z Albinem Grzonką, Markiem Sobolewskim i Zygmuntem Jankowskim) za udział w demonstracji, skazany przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim na 8 mies. pozbawienia wolności w zawieszeniu, postępowanie umorzono na mocy amnestii. 11 X 1984 zatrzymany za umieszczenie w miejscu publicznym kotwicy SW. Od 1987 organizator i członek grupy uczestników emisji podziemnego Radia „S” w Gorzowie Wielkopolskim. 7 V 1988 aresztowany po emisji audycji Radia „S”, w której nie uczestniczył.

1988–1990 przew. Komitetu Założycielskiego w ZWCh Chemitex-Stilon, 1990–1992 wiceprzew. KZ, 21 IX 1988 – 29 I 1990 członek jawnej Rady Regionu „S” Gorzów Wielkopolski, od 29 I 1990 członek ZR. 1992 – 1994 przew. Krajowej Sekcji Młodych „S” w Gdańsku, 1993–1995 członek Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie, 1995–1996 reporter w lokalnym radiu GO. 1997 szef sztabu kampanii wyborczej gorzowskiej AWS. 1998 dyr. generalny Biura Parlamentarnego AWS. 1998–2000 st. specjalista ds. szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim. 2002–2005 redaktor nacz. pisma „Feniks” w ZR.

2005–2010 kierownik zespołu piłki ręcznej mężczyzn AZS AWF Gorzów Wielkopolski. Od VI 2006 przew. ZR Gorzów Wielkopolski. Od II 2013 roku członek Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Od 2015 poseł RP z listy Kukiz’15, od XII 2017 w kole poselskim Wolni i Solidarni.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011) 0raz Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

28 XII 1982 – 28 XI 1987 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Gorzowie Wielkopolskim w ramach SOS/SOR krypt. Iskra; 6 V 1988–12 I 1990 w ramach SOR krypt. Dezerterzy.

Grażyna Pytlak

Gorzów Wielkopolski, Region Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry