Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Potasz Jarosław Jerzy

Jarosław Jerzy Potasz, ur. 13 VIII 1962 w Stalowej Woli. Ukończył LO w Stalowej Woli (1981). Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Mechaniczny (1987).

1982–1989 współpracownik ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Kazimierza Jancarza; lider, uczestnik Konfraterni Akademickiej przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach, 1982–1987 kolporter podziemnych wydawnictw (m.in. „Hutnika”) wśród studentów, w kontakcie z Chrześcijańskim Uniwersytetem Robotniczym w Nowej Hucie; 1986–1988 działacz Krakowskiej Wspólnoty Akademickiej. IV – V 1988 podczas strajku w HiL kierownik punktu informacyjno-interwencyjnego w parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Mistrzejowicach; 1988 współzałożyciel „Nowohuckiego Biuletynu Solidarności”. XI 1985 – 1989 organizator dostaw z Warszawy i Krakowa do Stalowej Woli podziemnych wydawnictw, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy, kartek okolicznościowych, kaset magnetofonowych i magnetowidowych; współpracownik Duszpasterskiego Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej przy parafii MBKP w Stalowej Woli; 1988 współtwórca „Stalowowolskiego Miesięcznika Solidarności. Gazeta Ruchu SMiS”. 1988–1990 autor artykułów, redaktor oraz kolporter tegoż; współtwórca (z Anną Mielniczuk, Jerzym Mielniczukiem, Wiesławem Żurawskim) powielarni „SMiS-a”. 22 VIII – 1 IX 1988 podczas strajku w HSW współorganizator wsparcia dla strajkujących; IV 1989 współorganizator (z Ewą Kuberną, A. i J. Mielniczukami, W. Żurawskim, Bogusławem Kwiecińskim, redakcją „SMiS-a”) Zjazdu Prasy Niezależnej w Stalowej Woli; współwydawca (z Mirosławem Rzepeckim) zeszytu Studium Społecznego Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Stalowej Woli: Kłamstwo polityczne i broszury Stalowa Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. narodu polskiego.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO w Małopolsce.

W 1989 firmy kolporterskiej Garmond Sp. z o.o, dyr. wydawnictwa i członek zarządu w „Gazecie Krakowskiej”; 1993 współzałożyciel TV Wisła (z Wojciechem Szczerbą, Bogusławem Ziębą, Mieczysławem Gilem); od 1997 zatrudniony w TVN, dyr. ds. produkcji programów TVN.

VII 1988 – XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. III/WOKPP WUSW w Tarnobrzegu w ramach SOR krypt. Robot.

Ewa Kuberna

Ewa Kuberna

Kraków, Region Małopolska, Region Ziemia Sandomierska, Stalowa Wola

Opcje strony

do góry