Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Potaśniczak Ryszard

Ryszard Potaśniczak, ur. 1 VII 1949 w Gutowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim (1966).

1963 – IV 1980 ślusarz taboru kolejowego w ZNTK w Ostrowie Wielkopolskim; od V 1980 (przeniesiony) do 21 XII 1981 w Wydziale Napraw Wagonów Towarowych ZNTK w Gdańsku.

W VIII 1980 współorganizator strajku w zakładzie, delegat do MKS w Stoczni Gdańskiej; od IX 1980 w „S”, członek Komisji Wydziałowej.

14 XII 1981 na drugiej zmianie z innymi pracownikami wydziału odmówił podjęcia pracy na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i internowaniu wielu działaczy „S”. 15-18 XII 1981 wspólnie m.in. ze Zbigniewem Plucińskim, Czesławem Stachelem, Aleksandrem Ciszewskim i Jerzym Jabłońskim współorganizator strajku w zakładzie; łącznik z innymi zakładami pracy w Trójmieście, kolportował ulotki, odezwy, komunikaty m.in. Krajowego Komitetu Strajkowego. 21 XII 1981 z Jerzym Jabłońskim ponownie próbował zorganizować strajk, tego dnia zwolniony dyscyplinarnie z pracy; do 23 XII 1981 pozostawał w ukryciu. 23 XII 1981 zgłosił się na komisariat MO i został aresztowany; osadzony w AŚ w Gdańsku. 20 I 1982 w procesie z Aleksandrem Ciszewskim (pozostali przywódcy protestu ukrywali się) skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni w trybie doraźnym na karę łączną 6 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Po wyroku osadzony w ZK Koronowo, następnie ZK Potulice. 14 X 1982 udzielono trzymiesięcznej przerwy w odbywaniu kary (konieczność opieki nad ciężko chorą żoną), 14 I 1983 przerwa na dalsze dwa miesiące; 15 III 1983 Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wstrzymał wykonanie kary pozbawienia wolności; 25 V 1983 akt łaski.

Od II 1984 w Adelaide w Australii. 1984-1986 ślusarz w GMH-Holden, 1986-1998 operator maszyny w Textil-Actil, od V 1998 w Brisbane. 1998-2013 operator maszyn w Metal–Tech. Od 2014 na emeryturze.

Arkadiusz Kazański

Gdańsk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry