Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Potrykus Elżbieta

Elżbieta Potrykus, ur. 28 XI 1941 w Dębogórzu k. Gdyni. Absolwentka Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydz. Filologiczny (1964) oraz Wydz. Prawa (1968).

1964–1968 nauczycielka w Zespole Szkół Budowlanych w Koszalinie, 1968–1972 inspektor w Urzędzie Wojewódzkim tamże, 1972–1980 kierownik służb pracowniczych w Koszalińskiej Wytwórni Części Samochodowych, nast. w Fabryce Maszyn Bumar tamże, 1980 – 1985 radca prawny w Zakładach Technik Próżniowej Unitra-Unima/Tepro tamże.

1964–1968 członek Koła Młodych SD przy UAM w Poznaniu.

W III 1968 uczestniczka manifestacji studenckich na UAM w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”; 11 IX 1980 współorganizatorka MKZ w Koszalinie, od 2 III 1981 członek prezydium Tymczasowego ZR Pobrzeże, od VI 1981 ZR Pobrzeże; członek KKP. W V 1981 w składzie delegacji KKP do Japonii. IX/X 1981 delegatka na I KZD, jako członek Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemnej „S”, m.in. RKS Pobrzeże, współredaktorka artykułów w podziemnym piśmie „Grudzień ’81 – Gazeta Wojenna NSZZ «S»”. Autorka listów interwencyjnych i protestacyjnych kierowanych do prokuratury, Sejmu PRL oraz gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Kolporterka ulotek i wydawnictw podziemnych w regionie. 1 V i 31 VIII 1982 uczestniczka manifestacji w Koszalinie; 22 V 1985 pozbawiona przez SN prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego. 1 V 1986 podczas oficjalnego pochodu, protestowała przeciwko tej decyzji przed trybuną honorową w Koszalinie, z transparentem: „Chcę pracy, nie zasiłku dla bezrobotnych”.

IV 1987 - 2007 na emigracji w USA. Ukończyła 2-letnie studia z Administracji Bankowości na Community College, uzyskała licencję w zakresie nauk stosowanych w biznesie oraz uprawnienia konsultanta prawnego w stanie New York, występowała na Syracuse University – Filia Utica, Nowy Jork z prelekcjami nt. historii stanu wojennego i „S” w Polsce. Od I 2002 na emeryturze. W 2012 przywrócono jej prawo wykonywania zawodu.

Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Krzyżem Wolności i Solidarności (2016).

Od 4 XII 1980 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Koszalinie w ramach SOS/SOR krypt. Radca.

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony

do góry