Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Prajzner Jerzy

Prajzner Jerzy, ur. 21 XII 1952 w Czernicy k. Wrocławia. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektroniki (1977).

1977–1979 mistrz w Białostockich Zakładach Podzespołów Telewizyjnych Unitra-Biazet, 1979–1982 kontroler jakości w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku w Warszawie, Punkt Kontroli Jakości przy BZBT Unitra-Biazet tamże.

Od X 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ; 12–29 X 1980 współprzew. MKZ Regionu Białostockiego, 29 X 1980 – 27 I 1981 przew.; uczestnik spotkań i rozmów z władzami administracyjnymi województwa. 25 IV – 25 VI 1981 członek prezydium MKZ.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, 7 IV 1982, zwolniony, zwolniony z pracy.

Od 15 IX 1982 na emigracji w USA.

Do 28 I 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Białymstoku w ramach SOS krypt. Jowisz.

 

Marek Kietliński

Białystok, Region Białystok

Opcje strony

do góry