Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pólkowski Józef

Józef Pólkowski, ur. 17 X 1955 w Środzie Śląskiej. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kluczborku (1977).

1970-1974 pracownik PKP w Kluczborku, 1974-1977 Fabryki Maszyn i Urządzeń Dźwigowych tamże, od 1977 KWB Bełchatów.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w KWB Bełchatów, następnie KZ; organizator kolportażu wydawnictw niezależnych, m.in. KPN; w V i XI 1981 uczestnik strajków w KWB Bełchatów.

Po 13 XII 1981 członek podziemnej Międzyzakładowej Komisji „S” w Bełchatowie, kolporter wydawnictw podziemnych, w tym ulotek i druków okolicznościowych; od 1983 współorganizator, uczestnik akcji ulotkowych, rozwieszania transparentów na liniach wysokiego napięcia i między blokami w Bełchatowie; od 1984 przewodniczący podziemnej Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Bełchatowie; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele NMP Matki Kościoła w Bełchatowie; 1984-1986 współzałożyciel (ze Zbigniewem Matyśkiewiczem), autor, współorganizator druku, drukarz podziemnego pisma „Bełchatowski Informator Solidarności”; w 1985 współuczestnik akcji wykrywania podsłuchów w mieszkaniach działaczy i lokalach konspiracyjnych na terenie Warszawy, Sulejowa-Zacisza i Bełchatowa; 1985-1987 organizator przekazywania informacji o sytuacji w kraju Polonii w Australii i Kanadzie; 1986-1988 autor w podziemnym piśmie „Zwyciężymy”; prowadził punkt kolportażu prasy podziemnej w swoim mieszkaniu. Od 1986 współorganizator transportu paczek z żywnością i odzieżą Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom w Warszawie. We IX 1987 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KWB Bełchatów, w XII 1987 (z Edwardem Olszewskim) pełnomocnik przy próbie rejestracji zakładowej organizacji „S” w Sądzie; przeniesiony na gorsze stanowisko pracy; 23 VIII 1988 współorganizator strajku, członek KS w KWB Bełchatów. 1988-1989 członek Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” Ziemi Łódzkiej. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, m.in. 28 XII 1981 w Bełchatowie, w 1986 w WUSW w Piotrkowie Tryb., we IX 1986 pobity podczas zatrzymania w Częstochowie. 1987-1989 wiceprzewodniczący sekcji tajnej Krajowej Komisji Górnictwa ds. Węgla Brunatnego.

W 1989 uczestnik, współorganizator kampanii wyborczej KO „S” w Bełchatowie. IV 1989 – 1991 przewodniczący KZ „S” w KWB Bełchatów; 1989-2000 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Łódzka, 1991-2000 delegat na kolejne KZD, 1990-1998 członek KK, 1991-1992 Prezydium KK, 1997-1998 wiceprzewodniczący KK; 1991 pełnomocnik Krajowego Komitetu Wyborczego „S”, 1999-2001 dyr. Biura Klubu Parlamentarnego AWS. Od 2001 zatrudniony w KWB Bełchatów.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2003).

1987-1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Bełchatowie w ramach SOR krypt. Optymiści.

 

Hanna Tazbir

Region Ziemia Piotrkowska, Bełchatów

Opcje strony

do góry