Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Poźniak Tadeusz Janusz

Tadeusz Janusz Poźniak, ur. 20 XI 1946 w Toruniu. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, kierunek rybactwo/technologia żywności (1969).

1958–1960 w ZHP, 1965–1969 w ZSP, 1968–1980 w PZPR.

1970–1976 mistrz i technolog w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich Odra w Świnoujściu, 1976–1982 st. asystent na Wydz. Ochrony Środowiska w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w ART, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR; IX/X delegat na I KZD.

13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowej. 21 I 1982 aresztowany, osadzony w areszcie KW MO w Olsztynie i AŚ tamże, 8 VI 1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Olsztynie na 2,5 roku pozbawienia wolności i 2 lata zakazu prowadzenia zająć dydaktycznych, osadzony w ZK Braniewie, 14 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa. 1983 zwolniony z pracy.

Od 1984 na emigracji w USA. 1986–1987 studia doktoranckie w Duke University, Północna Karolina. W 1988 badacz (reseacher) skuteczności wdrażania Programów Narodowego Instytutu Zdrowia (National Health Institute) Research Triangle Institute, Durham, 1989–1990 senior specjalista badacz (research senior specialist) w Katedrze Nefrologii Medical University of South Carolina Charleston, 1991–1994 Research Triangle Institute Durham, 1994 specj. ds. kontaktów z Europą General Medical Company Raleigh Północna Karolina, 1995 przedstawiciel General Medical Company w Polsce, 1996–2000 przedstawiciel handlowy w Polsce SULZER Medical, 2000–2007 menadżer w International Health Group, 2008–2011 w International Heathcare Sernice, od 2011 przedstawiciel w Healthcare Holdings and Finance – Santa Fe (USA). Od 2011 przedstawiciel terytorialny Stowarzyszenia Solidarni 2010, od 2012 koordynator miasta i pow. Olsztyn partii Solidarna Polska.

1980–1984 rozpracowywany w ramach SOR krypt. Krąg; 1981–1982 w ramach SOR krypt. Dublerzy.

Renata Gieszczyńska

Region Warmińsko-Mazurski

Opcje strony

do góry