Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Prędki Ireneusz

Ireneusz Prędki, ur. 1 I 1945 w Kołaczkowicach k. Buska-Zdroju. Absolwent Politechniki Łódzkiej, Wydz. Włókienniczy (1970).

Od 1966 członek, od 1967 przewodniczący Rady Wydziałowej ZSP, działacz Duszpasterstwa Akademickiego „5” w Łodzi; w III 1968 uczestnik wieców studenckich na PŁ, usunięty z uczelni, powołany do wojska, 9 X 1968 przywrócony w prawach studenta. 1971-1986 pracownik Zakładów Przemysłu Wełnianego Opoczno, 1976-1980 przewodniczący Samorządu Mieszkańców ZPW Opoczno, 1978-1980 przewodniczący komórki zakładowej TPPR.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w ZPW Opoczno, od X 1980 przewodniczący MKZ Ziemi Piotrkowskiej, członek KKP; 18-21 XII 1980 organizator strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim, uczestnik negocjacji zakończonych podpisaniem porozumienia z wojewodą piotrkowskim. W VI 1981 delegat na I WZD Województwa Piotrkowskiego, członek ZR; IX/X 1981 delegat na I KZD, członek Komisji Uchwał i Wniosków. Współwydawca pism niezależnych, kolporter, współtwórca „Biuletynu Informacyjnego MKZ NSZZ «Solidarność» Ziemi Piotrkowskiej”.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Sieradzu, następnie w Łowiczu i Kwidzynie, 15 XI 1982 zwolniony; przeniesiony na gorsze stanowisko. W 1982 współorganizator i członek Rady Pracowniczej w ZPW Opoczno, w 1983 usunięty z Rady ze względów politycznych; 1982-1984 wielokrotne rewizje w mieszkaniu. 1983 założyciel i prezes Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ZPW Opoczno, w 1985 zwolniony z pracy. 1985-1988 wielokrotnie przesłuchiwany w RUSW w Opocznie i w WUSW w Piotrkowie Tryb. ws. domniemanych nadużyć finansowych w spółdzielni, 1988 oczyszczony z zarzutów. 1986-1989 z-ca kierownika budowy kościoła w parafii św. Bartłomieja w Opocznie. W XI 1980 i XII 1988 inicjator i uczestnik akcji humanitarnych „S” na rzecz ofiar trzęsień ziemi we Włoszech i w Armenii.

Od II 1989 na emigracji w USA; 1989-2004 technik i inspektor w zakresie napraw i modernizacji instrumentów nawigacyjnych do samolotów Boeinga na podstawie licencji Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA); od 2004 prowadzi własną firmę zajmującą się remontami i modernizacją domów i ogródków; 1990-1997 założyciel i opiekun Szkoły Polskiej w Seattle; od 2005 członek Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy Wspólnocie Polskiej Parafii św. Małgorzaty w Seattle; od I 2010 na emeryturze.

1980-1989 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Piotrkowie Tryb./p. V RUSW w Opocznie w ramach SOR krypt. Włókniarz.

Milena Przybysz

Region Ziemia Piotrkowska, Opoczno

Opcje strony

do góry