Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Proć Władysław

Władysław Proć, ur. 12 V 1948 w Kluczborku. Ukończył LO w Kluczborku i Wałbrzychu (1968).

1966-1968 laborant w Zakładach Koksowniczych w Wałbrzychu. W III 1968 kolporter ulotek, zwolniony z pracy. 1970-1971 kierowca w PKS we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, 1971-1984 w PKS Oddział Kalisz, placówka terenowa w Jarocinie.

23 VIII 1980 współorganizator masówki w Jarocinie, współinicjator oflagowania zakładu (ze Stanisławem Kozłowskim); od IX 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego, od XI 1980 KZ, od IX/X 1980 członek Prezydium MKZ w Jarocinie, dążył do przyłączenia jarocińskiego MKZ do struktur „S” w Poznaniu; 17 IX 1980 reprezentował jarociński MKZ (z Andrzejem Siankowskim) na spotkaniu w Gdańsku, 19 X 1980 na wiecu „S” w Jastrzębiu-Zdroju. W VII 1981 delegat na I WZD Regionu Wielkopolska, członek ZR, delegat na I KZD, członek KKR, XI-XII 1981 członek Komisji Kierowców i Mechaników przy KK.

14 XII 1981 współorganizator wiecu na terenie zakładu, 15 XII 1981 zatrzymany na 48 godz., przesłuchiwany w KM MO w Jarocinie, poddany tzw. aresztowi zakładowemu, tzn. obowiązkowej obecności w bazie połączonej z zakazem wykonywania pracy; działacz TKZ, rozklejał ulotki „S” na tablicy ogłoszeń w bazie i na dworcu PKS w Jarocinie (we współpracy ze S. Kozłowskim); 6 V 1982 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń w Jarocinie na karę grzywny za noszenie w klapie marynarki odznaki „S”. Od 1984 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele św. Antoniego w Jarocinie; współpracował z nieformalną Międzyzakładową Komisją Związkową „S” w Jarocinie. 1 V 1984 zwolniony z pracy. Od 1 VI 1984 kierowca w PKP Zakłady Budownictwa Kolejowego w Poznaniu (później PKP Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA tamże); działacz podziemnej nieformalnej struktury w swoim zakładzie pracy (we współpracy z Waldemarem Pietrzakiem i Zdzisławem Czerewko), kolporter podziemnych wydawnictw do Jarocina i Kluczborka: m.in. znaczki poczt podziemnych oraz pisma: „Tygodnik Mazowsze”, „Obserwator Wielkopolski”, „Solidarność Walcząca”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolny Śląsk”. W XII 1988 współinicjator reaktywowania struktur „S” w Tarnowskich Górach, Miasteczku Śląskim, i Kluczborku.

V 1989 – VIII 1992 oddelegowany do pracy w Niemczech; 1989-1993 wiceprzewodniczący KZ „S”, 1992-1995 delegat na kolejne WZD Regionu Wielkopolska. Od 10 III 2006 wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej „S” nr 812 w Jarocinie (przy Oddziale Terenowym), członek Komisji Rewizyjnej Regionu Wielkopolska „S” Oddział Terenowy w Jarocinie. 1990-1997 w PC. Od III 2000 na rencie, od 2001 na emeryturze.

 

Grażyna Schlender

Region Wielkopolska Południowa, Jarocin

Opcje strony

do góry