Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Prokop Krzysztof

Krzysztof Prokop, ur. 20 X 1940 w Hyżnem k. Rzeszowa, zm. 29 X 2013 w Przemyślu. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne tamże (1969).

1959–1960 frezer w WSK PZL Rzeszów, 1960–1963 kontroler w Zakładach Metalowych w Nowej Dębie, 1963–1982 technolog w Fabryce Aparatów Niskiego Napięcia Fanina w Przemyślu, 1983–2006 Zakładów Automatyki Polna tamże.

Od IX 1980 w „S”, organizator i członek Komitetu Założycielskiego, nast. przew. KZ, Od 7 X 1980 członek Komitetu Założycielskiego Regionu Południowo-Wschodniego w Przemyślu, VII–XII 1981 delegat na I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, od 31 VII 1981 w ZR, 31VII–7 XII 1981 kierownik Biura Interwencji.

14 XII 1981 (z Wojciechem Kłyżem, wiceprzew. ZR) przekazanie wojewodzie przemyskiemu pisma zawierającego protest przeciwko aresztowaniu działaczy „S”. 10 XI 1982 organizator akcji protestacyjnej w Fabryce Aparatów Niskiego Napięcia Fanina w Przemyślu w rocznicę rejestracji „S”, 19 XI 1982 zwolniony z pracy. 1981–1983 wielokrotnie przesłuchiwany i zatrzymywany, w domu rewizje.

1989 uczestnik reaktywowania struktur „S” w zakładzie pracy i regionie. 1990–2006 sekretarz ZR, 1992–2002 przew. Komisji Międzyzakładowej w Zakładzie Automatyki Polna SA. Od 2006 na emeryturze.

Autor książki 25 lat Solidarności 1980–2005. Region Południowo-Wschodni. MKZ Jarosław. Region „Ziemia Przemyska” (2005).

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006).

30 X 1980–28 VIII 1986 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO/WUSW w Przemyślu w ramach SO krypt. Sanatorium; 21 IX 1982–25 IV 1986 przez Wydz. V KW MO/WUSW tamże w ramach KE.

 

Michał Stręk

Opcje strony

do góry