Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pryczek Helena

Helena Pryczek, ur. 2 I 1938 w Łodzi. Ukończyła Technikum Ekonomiczne (1960) i Studium Teologiczne (1993).

1963-1976 i 1985-1986 zatrudniona w PSS Społem w Łodzi, 1976-1985 w Przedsiębiorstwie Handlu Ubiorami Otex w Łodzi.

Od II 1981 w „S”, skarbnik KZ w swoim zakładzie pracy.

Po 13 XII 1981 pieniądze KZ przekazała na działalność podziemną „S”. 1982-1989 działaczka podziemnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej, współorganizatorka kolportażu MKK; prowadziła hurtowy punkt dystrybucji wydawnictw podziemnych we własnym mieszkaniu. 1986-1989 członek łódzkiego oddziału Solidarności Walczącej, kolporterka, m.in. wydawnictw podziemnych z Wrocławia. W jej mieszkaniu i miejscu pracy przeprowadzano kilkukrotne rewizje. Od 1986 na emeryturze.

Po 1989 działaczka łódzkiego Stowarzyszenia Polska-USA, 1996-2000 radna Osiedla Retkinia-Wschód.

Rozpracowywana w ramach SOR Skrzynka.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Ziemia Łódzka, Łódź

Opcje strony

do góry