Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Próchnicka Emilia Irena

Emilia Irena Próchnicka, ur. 12 IV 1952 w Olszynie k. Lubania. Ukończyła Technikum Odzieżowe we Wrocławiu (1982).

1971-1973 prządka w Lubańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego; 1973-1979 pracownik Zakładów Przemysłu Odzieżowego Gryfex w Gryfowie Śląskim, 1979-1984 brakarz materiałów drzewnych w Olszyńskich Fabrykach Mebli.

Od IX 1980 w „S”, 4-8 IX 1980 organizatorka strajku okupacyjnego, przewodnicząca KS w Zakładzie nr 2 OFM, od 6 IX 1980 rozszerzonego o przedstawicieli z Zakładu nr 1 tamże, 8 IX 1980 sygnatariuszka porozumienia między KS a dyrekcją zakładu i przedstawicielami Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu; współorganizatorka i sekretarz Komitetu Założycielskiego, następnie od IV 1981 sekretarz KZ. V-VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

XII 1981 – 1982 organizatorka pomocy dla internowanych (z Olszyny i Lubania) i ich rodzin; 1982-1984 wytwórczyni ulotek, kolporterka ulotek i podziemnych pism (do Olszyny przywozili je kierowcy Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Transmeble w Świdnicy zakład przy OFM), m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Odroczenia”; uczestniczka akcji obrzucania jajkami z farbą gmachu KG PZPR w Olszynie oraz malowania haseł na murach. XII 1981 – 1984 wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, rewizje mieszkania. W VII 1984 zwolniona z pracy, w XII 1984 wyrokiem Terenowej Komisji Odwoławczej do Spraw Pracy w Lubaniu przywrócona do pracy, po odwołaniu pracodawcy, 13 III 1985 wyrokiem Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu odwołanie pracodawcy oddalono, 1985-1987 ponownie pracownik OFM; 1987-1989 pracownik chałupniczy w ZPO Confex w Jeleniej Górze.

I-II 1989 wspomagała przeprowadzenie demokratycznych wyborów zarządu GS Samopomoc Chłopska w Olszynie. 1989-1990 współorganizatorka, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego KO „S”/KO „S” w Olszynie, IV-VI 1989 współorganizatorka kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oraz IV-V 1990 wyborów samorządowych w gminie Olszyna. 1990-1994 radna Rady Gminy z listy KO „S” oraz sekretarz w Urzędzie Gminy w Olszynie; 1994-1998 pracownik Gryfexu; 1998-2008 na rencie; 2000-2008 sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu; od 2008 na emeryturze.

25 I – 17 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Barbara.

Łukasz Sołtysik

Region Jelenia Góra, Olszyna

Opcje strony

do góry