Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/18263,Prochnicka-Emilia-Irena.html
19.05.2024, 04:31

Próchnicka Emilia Irena

Emilia Irena Próchnicka, ur. 12 IV 1952 w Olszynie k. Lubania. Ukończyła Technikum Odzieżowe we Wrocławiu (1982).

1971–1973 prządka w Lubańskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego, 1973–1979 pracownik Zakładów Przemysłu Odzieżowego Gryfex w Gryfowie Śląskim, 1979–1984 brakarz materiałów drzewnych w Olszyńskich Fabrykach Mebli.

Od 1980 w „S”, 4–8 IX 1980 organizatorka strajku okupacyjnego, przew. KS w Zakładzie nr 2 OFM, od 6 IX 1980 rozszerzonego o przedstawicieli z Zakładu nr 1 tamże, 8 IX 1980 sygnatariuszka porozumienia między KS a dyrekcją zakładu i przedstawicielami Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego w Poznaniu, współorganizatorka i sekretarz Komitetu Założycielskiego, nast. od IV 1981 sekretarz KZ. V–VI 1981 delegat na I WZD Województwa Jeleniogórskiego.

XII 1981–1982 organizatorka pomocy dla internowanych (z Olszyny i Lubania) i ich rodzin, 1982–1984 wytwórczyni ulotek, kolporterka ulotek i podziemnych pism (do Olszyny przywozili je kierowcy Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Transmeble w Świdnicy zakład przy OFM), m.in. „Z Dnia na Dzień”, „Odroczenia”, oraz akcji malowania napisów na murach. VIII 1982 uczestniczka akcji obrzucenia jajkami z farbą budynku KG PZPR w Olszynie. XII 1981–1984 wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana, rewizje mieszkania. VII 1984 zwolniona z pracy, XII 1984 wyrokiem Terenowej Komisji Odwoławczej do spraw Pracy w Lubaniu przywrócona do pracy, 1985–1987 ponownie pracownik OFM, 1987–1989 prace chałupnicze w ZPO Confex w Jeleniej Górze.

I–II 1989 wspomaganie przeprowadzenia demokratycznych wyborów zarządu GS Samopomoc Chłopska w Olszynie. 1989–1990 współorganizatorka, przew. Komitetu Założycielskiego KO „S”/KO „S” tamże, IV–VI 1989 współorganizatorka kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu oraz IV–V 1990 wyborów samorządowych w gm. Olszyna. 1990–1994 radna Rady Gminy z listy KO „S” oraz sekretarz w Urzędzie Gminy w Olszynie, 1994–1998 pracownik Gryfexu; 1998–2008 na rencie, 2000–2008 sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lubaniu; od 2008 na emeryturze.

25 I–17 XII 1982 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO w Jeleniej Górze w ramach KE krypt. Barbara.

Łukasz Sołtysik

Opcje strony