Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przybyła Marek

Marek Przybyła, ur. 17 III 1954 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek historia sztuki (1978), w 1978 student uniwersytetu w Dijon, kierunek historia sztuki.

1978-1980 konserwator zabytków na zlecenie, 1980-1982 asystent kustosza w pałacu w Rogalinie – Muzeum Narodowym w Poznaniu. Od 1976 współpracownik KOR, następnie KSS KOR, SKS, 1978-1979 TKN w Warszawie, współorganizator wykładów w Poznaniu, organizator lokalu na spotkania; 1978-1980 introligator, kolporter „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, udostępniał lokal na potrzeby redakcji; 1978-1981 kolporter książek wydawnictw niezależnych, m.in.: NOWej, Kręgu, Oficyny Liberałów, 1979-1981 redaktor techniczny, introligator „Witrynki Literatów i Krytyków”. 1978-1979 dwukrotnie zatrzymany na 48 godz. i przesłuchany. Od 1978 członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki – Oddział w Poznaniu.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego Pracowników Muzeum Narodowego w Poznaniu, następnie KZ, w 1981 delegat KZ do Komisji Porozumiewawczej Pracowników Instytucji Muzealnych; kolporter w ramach ZR Wielkopolska plakatu „Cyrk gospodarczy”; zatrzymany na 48 godz., przesłuchiwany, objęty śledztwem Prokuratury Wojewódzkiej.

W 1982 zwolniony z pracy, 1982-1986 zatrudniony w Pracowni Dokumentacji Zabytków w Poznaniu. 1982-1988 współzałożyciel, autor, redaktor, redaktor techniczny, drukarz, organizator sprzętu poligraficznego, transportu, kolporter, udostępniał lokal na potrzeby podziemnego pisma „Obserwator Wielkopolski”; kolporter podziemnych wydawnictw z innych regionów (m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, książek, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kaset audio, tzw. cegiełek i innych wydawnictw okolicznościowych). V-VII 1982 współpracownik Radia „S” w Poznaniu (m.in. pośredniczył między Andrzejem Piątkiem odpowiadającym za stronę techniczną i organizacyjną a redaktorami „Obserwatora Wielkopolskiego”, którzy początkowo przygotowywali audycje), VI-XI 1982 organizator, członek TKK „S” Regionu Wielkopolska, w XI 1982 zatrzymany i przesłuchiwany; współorganizator wielu manifestacji. 1982-1988 utrzymywał kontakt z Radiem Wolna Europa, Biurem Koordynacyjnym „S” w Brukseli, paryskim pismem „Kontakt”, osobami prywatnymi w Paryżu, od których otrzymywał środki finansowe na działalność podziemną, sprzęt i materiały poligraficzne. 15 III 1986 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Poznaniu, 18 VI 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu na 1 rok więzienia, tego samego dnia zwolniony do czasu uprawomocnienia wyroku, następnie wyrok darowano na mocy amnestii z 17 VII 1986; zwolniony z pracy. 1986-1988 utrzymywał się z prac zlecanych przez konserwatorów zabytków, otrzymywał pomoc finansową od struktur podziemnych.

1988-1989 na stypendium naukowym we Francji, 1993-1996 pracownik Renomarc w Paryżu, 1996-2001 dyr. antykwariatu Guymarek tamże, 2002-2009 antykwariatu Marek tamże.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

18 III – 19 VI 1986 rozpracowywany przez Sekcję III Wydz. V WUSW w Poznaniu w ramach SOR krypt. Organizator.

 

Agnieszka Łuczak

Opcje strony

do góry