Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przybyło Bronisława

Bronisława Przybyło, ur. 29 I 1937 w Katowicach. Wykształcenie średnie.

Wieloletnia pracowniczka Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu.

Od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 zaangażowana w działalność społeczną przy kościele św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. Współpracowniczka m.in. z Kazimierza Klucznika, Agnieszki i Marka Galantowiczów, Elżbiety Lewandowskiej i Jana Zimowskiego. Skazana (wraz z mężem Kazimierzem Przybyło) przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za uczestnictwo w manifestacji ulicznej 31 VIII 1983. W 1985 współorganizatorka wystawienia pomnika ks. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Mikołaja. 28 VIII 1988 uczestniczka manifestacji pod ww. pomnikiem, sygnatariuszka przyjętej wówczas rezolucji do władz PRL, zawierającej m.in. postulat ponownej legalizacji „S” (rezolucję tę podpisali także: Kazimierz Klucznik, Mieczysław Dec, Jan Zimowski, Leszek Żabski, Elżbieta Lewandowska i Kazimierz Przybyło). Od I 1989 uczestniczka reaktywowania struktur „S” w Kędzierzynie-Koźlu, od 8 III 1989 członek Tymczasowej KZ przy ZA tamże, od 10 IV 1989 członek Międzyzakładowej Komisji Organizacyjnej „S” Ziemi Kozielskiej.

W 1989 działaczka KO Ziemi Kozielskiej, uczestniczka kampanii wyborczej KO „S” przed wyborami 4 VI, członek okręgowej komisji wyborczej w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Zbigniew Bereszyński

Kędzierzyn-Koźle, Region Śląsk Opolski

Opcje strony

do góry