Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przybyłowicz Marcin

Marcin Przybyłowicz ur. 21 XI 1938 w Toruniu, zm. 6 X 2001 w Warszawie. Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Łączności (1962).

Pracownik firmy Unipan.

Od IX 1980 w „S”; przewodniczący KZ.

13 XII 1981 – VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Białołęce; 1983-1989 współtwórca, przewodniczący Rady Parafialnej Duszpasterstwa Byłych Internowanych i Więźniów Politycznych przy kościele św. Józefa w Warszawie, współorganizator Mszy za Ojczyznę; 1984-1989 twórca, przywódca Bractwa Otrzeźwienia przy kościele św. Stanisława Kostki tamże; organizator modlitw przy grobie ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). J. Popiełuszki, uczestnik pielgrzymek, w VIII 1985, VIII 1986 organizator pikiet sklepów monopolowych; w VIII 1985 skazany za pikietowanie przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, po odmowie zapłacenia przewieziony do ZK Warszawa-Służewiec, we IX 1985 na rozprawie rewizyjnej wyrok zatwierdzono, zwolniony po wpłaceniu pozostałej kwoty grzywny. W VIII 1986 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Urzędzie Dzielnicowym Warszawa-Wola za wystawienie na widok publiczny bez zezwolenia transparentu wzywającego do abstynencji, rozprawę odroczono na czas nieokreślony, ostatecznie zasądzono karę grzywny; we IX 1986 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny, po odmowie zapłacenia przewieziony do aresztu; na rozprawach odwoławczych w X 1986 wyroki podtrzymano. Współpracownik „Woli”; w 1988 członek podziemnych władz „S” Regionu Mazowsze.

1990-1992 współzałożyciel, wiceprezes PC; 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum; w 1992 w klubie poselskim Polski Program Liberalny; 1993-1995 współpracownik Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform; 1995-1998 członek Partii Politycznej Republikanie; 1998-2001 prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, członek SKL.

 

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry