Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Przydział Zbigniew

Zbigniew Przydział, ur. 22 IX 1925 w Łowiczu, zm. 10 III 2012 we Wrocławiu. Ukończył Państwową Szkołę Techniczno-Przemysłową w Łodzi (1946).

1939-1945 członek Szarych Szeregów. Od 1946 asystent warsztatowy w Państwowym Liceum Komunikacyjnym we Wrocławiu, następnie magazynier w Motozbycie tamże, 1947-1990 pracownik Wrocławskiej Stoczni Rzecznej.

26-31 VIII 1980 członek Prezydium MKS w Zajezdni Autobusowej nr VII MPK we Wrocławiu. Od IX 1980 w „S”; członek KZ we WSR, członek MKZ Wrocław i KKP; w 1980 prowadził spotkania informacyjne i szkolenia dot. tworzenia struktur „S”; w II 1981, w czasie strajku w klubie Gencjana Gencjana „Gencjana”, podtytuły: „Pismo Solidarności Walczącej”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Jelenia Góra”, „Pismo Organizacji Solidarność Walcząca Oddział Jelenia Góra”, I–X 1985 wydawane przez Oddział SW w Jeleniej Górze i Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej we Wrocławiu (n-ry 1–5). w Jeleniej Górze, uczestnik negocjacji w Jeleniej Górze i Warszawie MKS Jelenia Góra/Połączonego KS Dolny Śląsk z komisją rządową.

12 XII 1981 zatrzymany, 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Wrocławiu, następnie w Grodkowie, ponownie we Wrocławiu i Darłówku, zwolniony 13 VII 1982. Od 1982 współorganizator pomocy dla represjonowanych, zbierał składki; kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „Obecności”, „Z Dnia na Dzień”, „KOS-a”, „Biuletynu Dolnośląskiego”, „Tygodnika Mazowsze”), wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz. Współinicjator wmurowania w kościele św. Wawrzyńca we Wrocławiu tablicy ku czci uczestników Powstania Warszawskiego. X 1984 – 1987 współzałożyciel i członek Komitetu Obrony Praw Człowieka we Wrocławiu, III 1987 – 1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S” Dolny Śląsk.

Od 1990 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

10 III – 13 XI 1981 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO we Wrocławiu w ramach SOS krypt. Talon; 1986-1989 przez p. V DUSW Wrocław-Psie Pole w ramach KE krypt. Dostawa.

Bartosz Kruk

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry