Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Puchniak Tadeusz

Tadeusz Puchniak, ur. 9 XI 1953 w Wąsoszu k. Góry Śląskiej. Ukończył Technikum Górnicze Rud w Lubinie (1982).

1968-1975 mechanik w Nadodrzańskich Zakładach Przemysłu Organicznego Rokita w Brzegu Dolnym, 1975-1987 w Zakładach Górniczych Lubin w Lubinie.

Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Szybie Wschodnim w ZG Lubin, od XI 1980 członek KZ w ZG Lubin.

14-15 XII 1981 uczestnik strajku, od XII 1981 członek podziemnej KZ (m.in. skarbnik). Współzałożyciel i członek KOWzP w Lubinie. 1982-1984 kolporter wydawnictw podziemnych, uczestnik akcji ulotowych i plakatowych, zbierał informacje, organizator zbiórek na działalność „S” i pomoc dla represjonowanych i ich rodzin, drukarz „Zagłębia Miedziowego”. 1983-1988 wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz.; w III 1984 aresztowany tymczasowo (do 1 V 1985 nadzór milicyjny), 30 IV 1985 skazany przez Sąd Rejonowy w Lubinie na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata i grzywnę, w VII 1985 po rewizji wyrok zatwierdzono. Po wyjściu nadal kolporter wydawnictw podziemnych.

Od 1988 na emigracji w USA; zatrudniony w zakładach przemysłu lotniczego i zbrojeniowego.

Do 15 II 1988 rozpracowywany przez p. V RUSW w Lubinie w ramach KE krypt. Puch.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry