Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Puchała Kazimierz

Kazimierz Puchała, ks., ur. 3 II 1940 w Modlniczce k. Krakowa. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie. W 1964 święcenia kapłańskie.

Wikariusz w parafiach: Spytkowice (1964-1967), Wadowice (do 1971), Żywiec-Sporysz (do 1972), Skawina (do 1975), św. Magdaleny w Rabce (do 1977), Raciechowice (do 1979), Będkowice (do 1980); administrator (do 1982), nast. proboszcz parafii Rozesłania Apostołów w Gruszowie k. Myślenic (do 2006). Od 2006 na emeryturze.

Od 1980 wspomagał działaczy wiejskich w tworzeniu struktur „S” RI.

Po 13 XII 1981 organizował Msze za Ojczyznę, głosił patriotyczne kazania. Od 1984 corocznie odprawiał mszę za zamordowanego w II działacza chłopskiego, Piotra Bartoszcze; po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki z jego inicjatywy w kościele gruszowskim powstał symboliczny grób ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). Jerzego. Stale współpracował z księżmi: Kazimierzem Jancarzem z Mistrzejowic, Adolfem Chojnackim z Bieżanowa Starego, Janem Sikorą z Gdowa. Od 1982 wspomagał OKOR; współpracował z Porozumieniem Prasowym „Solidarność Zwycięży” (przy pomocy Piotra i Jerzego Hlebowiczów), redakcjom podziemny pism „Kurierek «B»” i „Solidarność Zwycięży” przekazał maszynę do pisania z kancelarii parafialnej, zaopatrywał w papier podziemną drukarnię Wilno w Zagórzanach, od 1985 współpracował z redakcją podziemnego pisma „Solidarność Walcząca”; kolportował prasę niezależną i literaturę wśród sprawdzonych parafian, jawnie nawoływał do bojkotu wyborów do Sejmu PRL. Znaczną część pomocy humanitarnej przywożonej z Krakowskiej Kurii Metropolitarnej (żywność, ubrania i lekarstwa) przeznaczał dla rodzin internowanych i więzionych, dla ukrywających się działaczy podziemia, drukarzy, kolporterów, współpracowników struktur podziemnych; zbierał składki pieniężne dla represjonowanych. Udzielał schronienia na plebani w Gruszowie działaczom poszukiwanym listami gończymi (m. in. Józefowi Mroczkowi, Stefanowi Morawieckiemu); udostępniał plebanię na spotkania działaczy podziemnej „S” RI; dawał zatrudnienie osobom pozostającym bez pracy.

Od 1991 wspierał Forum Ludowo-Narodowe Ojcowizna Romana Bartoszcze. W 2001 utworzył na terenie parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja. W 2003 wystąpił przed referendum unijnym w TV Kraków i Radio Kraków przeciwko przystąpieniu Polski do UE. W ramach Klubów Myśli dla Polski współorganizuje (wraz z ks. A. Chojnackim i o. Tadeuszem Ślipko) spotkania w Krakowie, informujące o sytuacji w kraju. Przeciwnik i krytyk Okrągłego Stołu.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis Związku Solidarności Polskich Kombatantów, medalem Za Zasługi dla Małopolskiej Solidarności (2007), medalem Pro Memoria Prasy Podziemnej (2007).

 

Piotr Hlebowicz

Region Małopolska, Gruszów

Opcje strony

do góry