Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pucek Włodzimierz

Włodzimierz Pucek, ur. 16 II 1946 w Koźlu, zm. 20 II 2000.

Pracownik Zakładów Przemysłu Bawełnianego Frotex w Prudniku, majster na wydz. tkalni.

Od IX 1980 w „S”, 8-10 IX 1980 przywódca akcji strajkowej w ZPB Frotex, zakończonej zawarciem porozumienia pomiędzy zakładowym KS a przedstawicielami władz, przewodniczący KS, po zakończeniu akcji protestacyjnej przekształconego w Komisję Robotniczą – zalążek zakładowej „S”, I przewodniczący KZ przy ZPB Frotex. 1980-1981 wiceprzewodniczący MKZ Ziemi Prudnickiej (przewodniczący Jakub Forystek). Latem 1981, we współpracy z Gdańskim KOWzP, zaangażowany w działania na rzecz uwolnienia Henryka Mechlińskiego-Ossowskiego, aresztowanego za próbę nielegalnego przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Opolu, następnie w Nysie, zwolniony 12 III 1982, 30 VIII 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie (wraz z Leopoldem Okońskim, kierownikiem drukarni zakładowej ZPB Frotex), zwolniony 30 XI 1982. Zaangażowany w działalność lokalnego Komitetu Kontroli Społecznej, tropił nadużycia przedstawicieli aparatu władzy, w związku z czym w VIII 1982 cofnięto mu uprawnienia do prowadzenia kontroli. Działacz ruchu honorowych dawców krwi. 18 XII 1983 współorganizator uroczystości poświęcenia sztandaru dla zakładowego Koła Honorowych Dawców Krwi w ZPB Frotex, powiązanej z II rocznicą poświęcenia sztandaru zakładowej organizacji „S” przy ZPB Frotex (w przeddzień uroczystości rozrzucano ulotki z emblematami KHDK, sygnowane przez podziemną „S”). Członek kościelnych służb porządkowych podczas uroczystości religijnych: w V 1981 poświęcenia pomnika prymasa Stefana Wyszyńskiego w Prudniku-Lesie, w VI 1983 spotkania z papieżem Janem Pawłem II na Górze św. Anny.

Od II 1989 współorganizator odrodzonych struktur „S” przy ZPB Frotex; wiceprzewodniczący KZ i członek ścisłego kierownictwa ponadzakładowych struktur związkowych w Prudniku. 1990-1992 w PC, członek Zarządu Wojewódzkiego PC w Opolu, prezes koła powiatowego PC w Prudniku. W 1992 i 1998 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, członek ZR.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Krosno; do 9 IX 1986 przez Wydz. V/VI WUSW w Opolu w ramach KE krypt. Grot.

 

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Prudnik

Opcje strony

do góry