Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pucek Włodzimierz

Włodzimierz Pucek, ur. 10 I 1946 w Koźlu, zm. 20 II 2000 w Prudniku. Ukończył Technikum Kolejowe w Krakowie (1963).

Do 1981 w PZPR.

8 XI 1963–III 1996 stolarz, nast. zakładacz oraz wiązacz osnów, od 1985 mistrz oddziału w Zakładach Przemysłu Bawełnianego Frotex w Prudniku.

Od IX 1980 w „S”, 8–10 IX 1980 przew. KS w ZPB Frotex, przew. Komisji Robotniczej, od XII 1980 przew. KZ, 1980–1981 wiceprzew. MKZ Ziemi Prudnickiej, V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski. Latem 1981, we współpracy z KOWzP w Gdańsku, jako przedstawiciel miejscowej „S” zaangażowany w działania na rzecz uwolnienia Henryka Mechlińskiego-Ossowskiego, aresztowanego za próbę nielegalnego przekroczenia granicy czechosłowacko-austriackiej.

13 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Opolu i Nysie, 12 III 1982 zwolniony. 1982 członek Komitetu Kontroli Społecznej w Prudniku. 30 VIII 1982 ponownie internowany, przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Grodkowie, 30 XI 1982 zwolniony. 18 XII 1983 współorganizator uroczystości poświęcenia sztandaru dla Koła Honorowych Dawców Krwi w ZPB Frotex. VI 1987 dziesiętnik kościelnych służb porządkowych podczas trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.

II–VI 1989 współorganizator odbudowy „S” w zakładzie pracy, VI 1989–25 XI 1998 przew. KZ. 1990–1992 w PC, członek Zarządu Wojewódzkiego, prezes koła. 1989–2000 delegat na WZD Regionu Śląsk Opolski, 1992–1995 członek ZR, 1998–2000 przew. Rady Oddziału ZR w Prudniku. Od 1996 na rencie inwalidzkiej. 1996–2000 działacz AWS, 1998–2000 radny sejmiku woj. opolskiego z listy AWS, 1999–2000 członek Rady Nadzorczej Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Opolu w ramach SOS krypt. Krosno; do 9 IX 1986 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach KE krypt. Grot; 27 II–VIII 1989 przez RUSW w Prudniku w ramach SOS krypt. Ręcznik.

Zbigniew Bereszyński

Region Śląsk Opolski, Prudnik

Opcje strony

do góry