Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Ptaszek Irena

Irena Ptaszek, zd. Opiel, ur. 31 V 1947 w Boczowie, zm. 24 I 1992 w Poznaniu. Ukończyła Technikum Ogrodnicze w Gorzowie Wlkp. (1965).

1974–1982 spawaczka w ZPJ „Silwana”.

VIII 1980 z bratem Adamem Opielem nawiązali kontakt ze strajkującymi stoczniowcami w Szczecinie, przewozili z Gorzowa Wlkp. pomoc żywnościową.

Od IX 1980 w „S”, od VII 1981 w PPD w Gorzowie.

Po 13 XII 1981 wielokrotnie zatrzymywana. III 1982 aresztowana przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze pod zarzutem kolportowania nielegalnych wydawnictw, IV 1982 uniewinniona w procesie w trybie doraźnym przed Sądem Śląskiego Okręgu Wojskowego w Zielonej Górze (świadkowie odwołali swoje wcześniejsze zeznania).

Po zwolnieniu z aresztu bezrobotna, wielokrotnie odmawiano jej zatrudnienia (Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „Silwana”, Zakłady Włókien Chemicznych „Stilon”, „Ruch”). Przyjęta w Zespole Opieki Zdrowotnej jako pomoc dentystyczna, pracy nie podjęła ze względu na kolejne aresztowanie.

31 VIII 1982 uczestniczka manifestacji pod katedrą, aresztowana, 24 IX skazana przez Sąd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. II Wydział Karny na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych. Osadzona w ZK w Grudziądzu oraz w Krzywańcu k. Zielonej Góry; VII 1983 zwolniona z dalszego odbywania kary na skutek amnestii.

Ponownie bezrobotna, objęta wraz z synem opieką materialną i żywnościową Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym w Gorzowie Wlkp.

Wielokrotnie zatrzymywana, w domu liczne przeszukania. 5 XII 1983 aresztowana wraz z siostrą Lidią Świdkiewicz i bratem Adamem Opielem podczas sortowania wydawnictw bezdebitowych, 14 VI 1984 skazana przez Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. na karę 1 roku pozbawienia wolności, 25 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii.

Po powrocie z ZK bez szans na stałe zatrudnienie, krótko pracowała w kiosku i smażalni ryb, zwalniana ze względu na naciski SB u pracodawców.

II 1987 wyemigrowała z synem do Kanady.

24 I 1992 zginęła wraz z bratem Adamem Opielem w wypadku samochodowym w okolicach Poznania podczas podróży z Gorzowa Wlkp. na warszawskie lotnisko Okęcie, skąd miała wracać do Kanady po świątecznej wizycie u rodziny. Pochowana w Gorzowie Wlkp.

6 II 1982–2 XI 1982 rozpracowywana przez Wydz. V WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Lep.

 

Grażyna Pytlak

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry