Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Puczek Zbigniew

Zbigniew Puczek, ur. 7 VI 1929 w Buchałowicach k. Nałęczowa, zm. 29 V 2002 w USA. Ukończył Gimnazjum Mechaniczne przy Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach (1948), szkołę podoficerską broni pancernej i Kurs Doskonalenia Oficerów Politycznych we Wrocławiu i Mińsku Mazowieckim, roczne studium przygotowawcze Wojskowej Akademii Politycznej (1955), roczny kurs dla zredukowanych oficerów rezerwy przy Zasadniczej Szkole Chemicznej w Brzegu Dolnym (1957), Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Świdniku (1963).

1948-1950 tokarz, następnie kontroler pomiaru we Wrocławskiej Fabryce Wodomierzy. Od 1950 służba wojskowa w Jednostkach Wojskowych 1794 i 2473 w Żaganiu, pomocnik z-cy dowódcy JW ds. ZMP i pomocnik szefa Wydz. Politycznego ds. ZMP; jesienią 1955 zdemobilizowany w stopniu porucznika. 1955-1957 kierownik Oddziału Kultury w Prezydium PRN w Żaganiu, 1958-1983 pracownik WSK PZL Świdnik, początkowo tokarz, następnie konstruktor, kierownik sekcji i normalizator. 1948-1954 w ZMP, 1968-1979 w LOK, 1970-1976 w ORMO, 1953-1981 w PZPR.

8-11 VII 1980 współorganizator strajku w WSK PZL, członek Komitetu Postojowego i komendant straży strajkowej; 26-27 VIII 1980 uczestnik strajku, członek KS; 5 IX 1980 członek delegacji WSK PZL do MKZ w Gdańsku. Od IX 1980 w „S”, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w WSK PZL; 10 IX 1980 współprowadzący zebranie założycielskie i współzałożyciel Międzyzakładowego Środkowo-Wschodniego Komitetu Założycielskiego NSZZ, następnie MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego „S”. W XI 1981 współinicjator powołania „Pisma Związkowego – Gazetki Zakładowej Zakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ «S»” (od XI 1981 – pismo „Grot”); od XII 1980 przewodniczący KZ w WSK PZL; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie i Załężu k. Rzeszowa; od 19 VII 1982 na przepustce w związku z leczeniem w szpitalu w Rzeszowie; 15 X 1982 uchylono decyzję o internowaniu. 31 I 1983 rozwiązał umowę o pracę w WSK PZL.

Od II 1983 na emigracji w USA.

1981-1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Bojownik.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Świdnik

Opcje strony

do góry