Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Puczydłowski Jan

Jan Puczydłowski, ur. 5 XII 1954 w Ławsku k. Grajewa. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1980).

1979–IV 1982 dyspozytor, nast. referent, rzeczoznawca ds. kolejowych w Przedsiębiorstwie Spedycji Międzynarodowej C. Hartwig w Gdańsku.

VIII 1980 współorganizator strajku, członek KS. Od IX 1980 w „S”, od XII 1980 sekretarz KZ.

14–18 XII 1981 współorganizator strajku, członek KS. 18 XII 1981 zatrzymany, nast. aresztowany i osadzony w AŚ w Gdańsku. 27 I 1982 skazany przez Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni na 5 lat pozbawienia wolności. Od 15 II 1982 osadzony w ZK w Koronowie, od 9 IV 1982 w ZK w Potulicach. 12 V 1983 zwolniony warunkowo na mocy aktu łaski Rady Państwa.

1983–1984 bez stałego zatrudnienia. Od 1985 specjalista ds. techn. w Spółdzielni Pracy Elektra w Gdyni.

5 XI 1981–20 IV 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO w Gdańsku w ramach SOS krypt. Katon; 9 V 1985–22 VI 1988 przez Wydz. V WUSW tamże w ramach SOS krypt. Komitet.

Arkadiusz Kazański

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry