Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pudliński Marek

Marek Pudliński, ur. 26 X 1948 we Włocławku, zm. 15 XII 2016 w Rzeszowie.  Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Chemiczny (1974).

1974-1978 zatrudniony w Zakładach Wyrobów Powlekanych Sanwil w Przemyślu, 1978-1981 szef produkcji w Zakładach Chemii Gospodarczej Pollena-Astra w Przemyślu. 1974-1980 w PZPR.

Od XI 1980 w „S”, przewodniczący KZ w Pollenie-Astrze, członek MKZ w Przemyślu; w VII 1981 delegat, przewodniczący I WZD Regionu Południowo-Wschodniego, członek ZR, współredaktor „Biuletynu Informacyjnego Regionu «Odnowa»”, korespondent na I KZD.

13 XII 1981 uczestnik tajnego spotkania działaczy związkowych (redaktor, drukarz i kolporter komunikatu wzywającego do strajku). 14 XII 1981 proklamował strajk w Pollenie-Astrze; 17 XII 1981 aresztowany, 31 XII 1981 skazany na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Przemyślu, Hrubieszowie (uczestnik głodówek i organizator innych form protestu) i Łęczycy; 31 III 1983 warunkowo zwolniony, oddany pod dozór kuratora sądowego. Bez stałego zatrudnienia; uczestnik spotkań duszpasterstwa rolników w Krasiczynie, kolporter niewielkich ilości wydawnictw podziemnych (m.in. „Odnowa”, „Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”). W 1984 zatrudniony w prywatnym zakładzie rzemieślniczym, 1986-1989 właściciel firmy usługowej (parkiety, cyklinowanie).

1990-1992 dyr. Wydz. Rozwoju Gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu. 1991-1996 w UD, UW. 1993-1996 na rencie; następnie pracownik m.in. Instytutu Doskonalenia Wiedzy Prawno-Ekonomicznej z siedzibą w Krakowie (1998-2003); od 2005 ponownie na rencie.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

22 XII 1981 – 26 II 1982 rozpracowywany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Przemyślu w ramach SOR krypt. Chemik; 1983-1985 przez Wydz. V WUSW w Przemyślu w ramach KE krypt. Chemik.

 

Michał Stręk

Region Południowo-Wschodni, Przemyśl

Opcje strony

do góry