Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pyrcz Mieczysław

Mieczysław Pyrcz, ur. 1 VI 1946 w Dynowie k. Rzeszowa. Ukończył LO w Dynowie (1964). 1966-1968 student Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

1971-1973 kierownik biura PTTK Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej; 1973-1990 z-ca dyr. PZU tamże. 1966-1990 członek i działacz ZSL; 1966-1970 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. W III 1968 współorganizator, uczestnik strajku okupacyjnego i manifestacji; drukarz ulotek i kolporter w WSR w Krakowie; relegowany z uczelni. 1975-1977 działacz Ruchu Światło-Życie, od 1979 Duszpasterstwa Rodzin, doradca życia rodzinnego.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego przy PZU w Dąbrowie Tarnowskiej, od X 1980 przewodniczący KZ, od III 1981 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej „S” w Dąbrowie Tarnowskiej; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska. Organizator kolportażu i kolporter na terenie Dąbrowy Tarnowskiej niezależnych wydawnictw, (m.in. „Robotnika”, „Gońca Małopolskiego”); założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w swoim mieszkaniu.

Po 13 XII 1981 organizator i uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych oraz działalności samokształceniowej; kolporter podziemnych pism „Tarnina” i „Hutnik”. Zatrzymywany za noszenie znaczka „S”. 1982-1984 członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej „S”/Tarnowskiej TKK „S” Robotników i Chłopów; wielokrotnie zatrzymywany, poddawany rewizjom w mieszkaniu i miejscu pracy. Kolporter wydawnictw podziemnych (we współpracy z Marianem Rzeszutem, Jerzym Lizakiem, Władysławem Mickiem, Anną Zołoteńko, Janem Kuklą, Józefem Małkiem, Leonardem Łąckim, Zbigniewem Królem, Kazimierzem Platą). W 1983 współorganizator i uczestnik Nadwiślańskich Spotkań Informacyjno-Zapoznawczych (uzgadnianie form działania w podziemiu): w Skrzynce k. Szczucina, Lubaszu k. Szczucina oraz w 1984 w Jadownikach Mokrych k. Radłowa, Ćwikowie, Woli Mędrzechowskiej, Laskówce Delastowskiej (spotkania z przedstawicielami terenu mieleckiego); w swym mieszkaniu gościł członków TTKK „S” z Tarnowa. W V 1984 dwukrotnie aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Tarnowie (odmawiał przyjmowania posiłków). W 1984 redaktor i wydawca (z Edwardem Orszulakiem), 2 nr. „Tarniny” (miało to na celu dezinformację SB co do faktycznych organizatorów i wydawców pisma).

W 1989 wiceprzewodniczący KO „S” w Dąbrowie Tarnowskiej; uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. 1990-1994 radny z listy KO „S”; burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej; 1994-1997 kierownik Wydz. i z-ca dyr. w PZU tamże; w 1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej; 1998-2008 ponownie kierownik i z-ca dyr. w PZU. Od 2008 na emeryturze.

Sławomir Chmura

Region Małopolska, Dąbrowa Tarnowska

Opcje strony

do góry