Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pyrtak Tadeusz

Tadeusz Pyrtak, ur. 16 II 1945 w Chełmie. Ukończył ZSZ tamże (1962).

1962–1963 tokarz w KWK Jastrzębie-Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju, 1963–1968 w Kombinacie Cementowym Chełm, 1968–1973 w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie, 1973–1974 w Powiatowym Zarządzie Dróg Lokalnych tamże, 1974–1975 w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kamieniu, 1975–1977 w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa Transbud - Lublin w Chełmie. 1977–1985 brygadzista tokarz-frezer w Chełmskich Zakładach Obuwia im. PKWN.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, przew. Komisji Wydziałowej; III 1981 delegat na I WZD Regionu Chełm, członek ZR, od XI 1981 w prezydium ZR. II – III 1981 redaktor (z Urszulą i Mirosławem Rylami, Wiesławem Grabowskim i Elżbietą Wołoszyn) niezależnego pisma „Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» w Chełmskich Zakładach Obuwia im. PKWN”. W VIII 1981 zatrzymany za udział w akcji plakatowej w Chełmie (z Januszem Andrjanowem i Mirosławem Misiecem); Prokuratura Rejonowa w Chełmie wszczęła postępowanie, zarzucając im (oraz zatrzymanym w VII 1981 Cezaremu Lipertowi, Zbigniewowi Hermanowi i Barbarze Korol) rozpowszechnianie plakatów o treści poniżającej i wyszydzającej rząd i ustrój PRL; w I 1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie umorzył postępowanie.

14 XII 1981 internowany, przetrzymywany w Ośrodku Odosobnienia w Chełmie, Włodawie, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, 15 X 1982 zwolniony. Po wyjściu współpracownik Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ «S» Region Chełm. Kolporter podziemnych wydawnictw, m.in. pism „Informator RKK”, „Informator »Solidarność«. Region Środkowo-Wschodni”, „Tygodnik Mazowsze”; uczestnik akcji ulotkowych. 18 V 1984 aresztowany pod zarzutem kontynuowania podziemnej działalności, 24 VII 1984 Sąd Rejonowy w Chełmie umorzył postępowanie na mocy amnestii. 1985–1986 tokarz-frezer w Spółdzielni Usług Rolniczych w Siedliszczu, 1986 –1990 tokarz-frezer w Spółdzielni Produkcji Rolno-Przemysłowej Odra w Kolonii Nowosiółki k. Chełma. 3–5 V 1987 zatrzymany w zw. z udziałem w uroczystościach religijnych w Lublinie, 5 V 1987 ukarany grzywną (z Romanem Zychem oraz Wiesławą i Marianem Jonakami) przez kolegium ds. wykroczeń za zakłócanie porządku publicznego 3 V. W I 1989 współzałożyciel jawnego Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” Region Chełmski w Chełmie.

V–VI 1989 drukarz i kolporter ulotek oraz plakatów KO organizator spotkań w czasie kampanii wyborczej. 1990–1994 ponownie zatrudniony w ChZO (tokarz-frezer); 1990–1994 przew. KZ. W 1989 i 1992 delegat na WZD Regionu Chełm, 1989–1994 członek ZR. 1994–1996 bez zatrudnienia.

1984 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Chełmie w ramach SOS krypt. Hobbiści; 1984–1989 w ramach KE krypt. Głuptak.

Małgorzata Choma-Jusińska

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry