Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pytlak Grażyna Elżbieta

Grażyna Elżbieta Pytlak, ur. 2 IV 1949 w Poznaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (1975).

1975-1981 pracowniczka Zakładu Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt w Gorzowie Wlkp. Od 1976 współpracowniczka KOR, następnie KSS KOR, kolporterka wydawnictw niezależnych i emigracyjnych, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KOR/KSS KOR, „Bratniaka”, „Drogi”, paryskiej „Kultury”, „Robotnika”, publikacji wydawnictwa NOWa.

Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 redaktor niezależnego pisma „Solidarność Gorzowska”, IV – 13 XII 1981 redaktor naczelna; IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Gorzów Wlkp., członek ZR, IX/X 1981 delegat na I KZD.

13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Poznaniu, następnie w Gołdapi, 12 III 1982 zwolniona. Od 1982 w wyniku wypadku podczas internowania na rencie. Od 1982 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Osobom Represjonowanym, współpracowniczka Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy parafii św. Marcina w Warszawie; 1986-1989 redaktor podziemnego pisma „Aspekty”. Od 1987 współpracowniczka Krajowej Komisji Interwencji i Praworządności „S”, podziemnego Radia „S”; współredaktor podziemnego biuletynu „Feniks”. Wielokrotnie zatrzymywana, przesłuchiwana.

1989-1993 redaktor naczelna pisma „Aspekty”. 1994-1999 pracowniczka Radia Go w Gorzowie, 1997-2006 w redakcji pisma „Trakt”.

Otrzymała nagrodę Polcul Foudation (1986), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

1979-1980 rozpracowywana przez Wydz. III A KW MO w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Projektantka; 1987-1989 przez Wydz. III WUSW w Gorzowie Wlkp. w ramach SOR krypt. Faryzeusze.

Zbigniew Syska

Region Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski

Opcje strony

do góry