Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pytlewska Barbara Stanisława

Barbara Stanisława Pytlewska (obecnie Swałtek), ur. 13 XI 1952 w Białogardzie. Absolwentka Politechniki Poznańskiej, Wydz. Budownictwa Lądowego (1976).

1976–1987 inżynier budowy, kierownik obiektu, specjalista w Dziale Przygotowania Produkcji w Przedsiębiorstwie Budownictwa Kolejowego/Zakładach Budownictwa Kolejowego w Szczecinie.

18–30 VIII 1980 uczestniczka strajku w PBK. Od IX 1980 w „S”, członek KZ, odpowiedzialna za organizację biblioteki zakładowej.

14 XII 1981 uczestniczka protestu w PBK. W 1982 drukarz ulotek. 1982–1987 członek podziemnej struktury „S” w ZBK Szczecinie (m.in. z Andrzejem Kropopkiem i Edwardem Dwojakowskim) i Tymczasowej Komisji Wykonawczej PBK/Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych w Warszawie jako przedstawicielka Szczecina (m.in. z Witoldem Chodakiewiczem z Warszawy, Waldemarem Pietrzakiem i Zdzisławem Nejmanem z Poznania, Jackiem Swałtkiem i Janem Skrzypkiem z Krakowa); kolporterka podziemnych wydawnictw m.in. NOWej, Wydawnictwa Krąg, Oficyny Wydawniczej Puls, „Tygodnika Mazowsze”, „Obrazu”, „Grota”, BIS”, kartek, kalendarzy i znaczków poczt podziemnych. 1983-1986 dostawca matryc, papieru i materiałów informacyjnych do drukowanego w Warszawie i Krakowie podziemnego pisma „Solidarność Podziemna PBK/PRK”, 1987–1989 jego drukarz. W 1985 współorganizatorka akcji bojkotu wyborów do Sejmu w Szczecinie. W 1985 współpracownik Andrzeja Milczanowskiego, Jana Tarnowskiego, Ewarysta Waligórskiego i Longina Komołowskiego przy dostarczeniu do Warszawy apelu o uwolnienie więźniów politycznych. 1987–1993 specjalista ds. marketingu w ZBK w Krakowie, 1987–1989 członek TKZ „S” tamże. W 1987 udostępniała mieszkanie w Krakowie dla druku „Grota”. W 1988 w grupie osób składającej wniosek do sądu o rejestrację zakładowej organizacji „S”.

W 1989 w KO „S” w Krakowie. 1994–1995 specjalista w Dziale Przygotowania Produkcji i Marketingu w Krakowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych, 1995–2013 inspektor w Biurze Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2013 na emeryturze.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015).

 

Sylwia Wójcikowa

Region Pomorze Zachodnie, Szczecin

Opcje strony

do góry