Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pytlowany Aleksander Zbigniew

Aleksander Zbigniew Pytlowany, ur. 15 I 1943 w Dydni k. Brzozowa. Ukończył Pomaturalne Technikum Dentystyczne w Krakowie (1965).

1962-1963 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wydrnej, 1965-1966 technik dentystyczny w Przychodni Rejonowej w Brzozowie, 1966-2002 w Przychodni Obwodowej w Lidzbarku Warmińskim. 1966-1967 w PZPR.

Od IX 1980 w „S”; współorganizator KZ w Przychodni Rejonowej w Lidzbarku Warmińskim i Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego tamże, 1980 – VI 1981 z-ca przewodniczącego KZ w Przychodni Obwodowej i MKK w Lidzbarku Warmińskim, VI 1981 delegat na I WZD Regionu Warmińsko-Mazurskiego, członek ZR, wiceprzewodniczący, następnie przewodniczący Oddziału Terenowego ZR w Lidzbarku Warmińskim, z-ca delegata na I KZD; w 1981 członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lidzbarku Warmińskim.

1982-1986 uczestnik nieformalnej grupy działaczy podziemia (wraz z Tadeuszem Kwiatkowskim, Andrzejem Leonowiczem, Zdzisławem Piotrowskim) w Lidzbarku Warmińskim, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. czasopism: „Rezonans”, „Solidarność Walcząca”, „Wola” i „Tygodnik Mazowsze”, ulotek, znaczków poczt podziemnych; w 1982 uczestnik 2 spotkań organizacji Brygady Biało-Czerwone w Lidzbarku Warmińskim (wraz z Leonardem Woronką, Adamem Bąkiem, Marią Komorowską, Teresą Chudą, Zenonem Sikorą, Tadeuszem Daszewskim); w 1984 przesłuchiwany.

W 1988 współorganizator KZ „S” w ZOZ w Lidzbarku Warmińskim, następnie wiceprzewodniczący KZ, od 1990 delegat na kolejne WZD, członek ZR. Od 1989 członek Zarządu KO „S” w Lidzbarku Warmińskim. Od 1999 radny Miasta Lidzbark Warmiński, przewodniczący Rady Miasta. Od 2002 na emeryturze.

Renata Gieszczyńska

Opcje strony

do góry