Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Pyzio Wiesław

Wiesław Pyzio, ur. 21 II 1959 w Andrychowie. Ukończył Technikum Mechaniczne dla Pracujących w Kętach (1984).

1974-1978 pracownik Wytwórni Silników Wysokoprężnych Andoria, 1978-1982 Andrychowskiej Fabryki Maszyn.

28 VIII 1980 współorganizator strajku w AFM; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w AFM, przewodniczący na Wydz. Produkcji, następnie członek KZ; w 1981 działacz Wszechnicy Podbeskidzia; w XI 1981 sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość.

14 XII 1981 współorganizator strajku w AFM, 16 XII 1981 podjął samotny protest w obronie internowanych kolegów (założył biało-czerwoną opaskę, wyłączył maszynę); 4 I 1982 aresztowany, w trybie doraźnym skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich (tam 14-30 VIII 1982 uczestnik strajku głodowego), Kłodzku, 26 III 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. Po wyjściu współorganizator kolportażu, kolporter wydawnictw podziemnych z Bielska-Białej i Krakowa, w tym książek, na terenie Andrychowa, Wieprza, Kęt, Wadowic; współzałożyciel, pierwszy drukarz czasopisma „S” Kęt, Andrychowa i Wadowic „Solidarny”; 13 VI 1985 ponownie aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wadowicach na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Zabrzu i Lubsku, 10 IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. Od XI 1986 jeden z 5 jawnych rzeczników podbeskidzkiej „S”. 1983-1987 pracownik Zakładu Produkcji Drzewnej w Kętach, 1987-1989 robotnik w prywatnej betoniarni tamże.

1988-1989 współorganizator reaktywowanych struktur „S” w Andrychowie, od X 1988 członek Regionalnej Komisji Organizacyjnej „S” Regionu Podbeskidzie; 1989-1990 pracownik ZR. 1990/1991 zarobkowo w USA, 1991-1992 ponownie pracownik AFM, 1992-2004 komendant Straży Miejskiej w Andrychowie, 2004-2005 pracownik Urzędu Miejskiego tamże, od 2005 drukarni Dimograf w Bielsku-Białej. Od 1995 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. W 2007 współinicjator powołania Podbeskidzkiej Grupy Ujawnić Prawdę.

Rozpracowywany przez gr. II RUSW w Andrychowie w ramach SOR krypt. Koło I; do 28 VII 1989 przez gr. V RUSW w Andrychowie w ramach SOR krypt. Aktywista.

Artur Kasprzykowski

Andrychów, Region Podbeskidzie

Opcje strony

do góry