Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rabsztyn Kazimierz

Kazimierz Rabsztyn, ur. 1 III 1942 w Pionkach k. Radomia. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie, Wydz. Rolniczego (1964).

1959–1964 członek ZSP i AZS, 1961–1988 PTTK, 1985–1993 KIK, 1989–1990 ZHP-1918.

1965–1967 inspektor w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Nasiennym Centrala Nasienna, 1967–1972 asystent w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie, 1972–1973 stażysta w Landesforstinspektion w Innsbrucku (Austria), 1973–1975 projektant w Centralnym Ośrodku Badawczo-Projektowym Górnictwa Odkrywkowego Pol­tegor we Wrocławiu Zakład Ochrony Środowiska Naturalnego w Czeladzi, 1975–1982 pracownik Krakowskiego Ośrodka Postępu Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, miejsce pracy Kraków (1975–1982), Kocmyrzów-Luborzyca (1982–1990).

Od X 1980 członek Komitetu Założycielskiego „S” w KOPR, 8 I–13 XII 1981 przew. KZ tamże. Od X 1980 współpracownik „Solidarności Wiejskiej”, nast. „S” RI. 20–21 XII 1980 uczestnik ogólnopolskiego spotkania „S” pracowników rolnictwa i obsługi rolnictwa w Szczecinie. Od III 1981 przew. Sekcji Rolnej MKZ/ZR Małopolska. 3–5 V 1981 gł. organizator Zjazdu Założycielskiego KKK Sekcji Rolnictwa i Obsługi Rolnictwa „S” w Krakowie. 2–15 VIII 1981 członek delegacji „S” do Danii na zaproszenie Związku Pracowników Kwalifikowanych w Danii.

Od I 1982 współorganizator pomocy żywnościowej dla osób internowanych i ich rodzin, w tym w ramach Arcybiskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym w Krakowie, pośrednik między b. działaczami „S” a „S” RI. IV 1982 w ramach represji za zaangażowanie w „S” delegowany do pracy w Kocmyrzowie-Luborzycy. 1982–1992 uczestnik Ruchu Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. Od 1982 członek Polskiego Klubu Ekologicznego (od 1992 przew. Komisji Rolnictwa Ekologicznego). 1983–1988 w kontakcie z bp. Janem Gurdą, przew. Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników. X 1983–III 1996 współorganizator (z ks. Feliksem Formasem, Jerzym Rożdżyńskim, Marią Włodek) Duszpasterstwa Rolników Archidiecezji Krakowskiej w tym spotkań w Krakowie-Mogile. 1984–1995 uczestnik Ruchu Społecznego ku Cywilizacji Miłości w Krakowie; 1985, 1988 kursów rolnictwa biodynamicznego w RFN. 6 IX 1986 ogólnopolskiego spotkania DR w Warszawie. 1986–1996 wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Ludowego DR w Wawrzeńczycach i jego filii w Jabłonce, współpracownik DR w Łodzi, Tarnowie, Przemyślu, Kielcach.

1989–1990 członek Krakowskiego KO. Od 1989 w „S” RI, w tym V 1989–VI 1990 rzecznik Rady Wojewódzkiej Krakowie, 15–17 XII 1989 współorganizator krajowego zjazdu „S” RI tamże, od 1993 doradca Rady Krajowej i jej reprezentant, 1993–2000 w Światowej Federacji Organizacji Chłopskich La via Campessina (m.in. 1993 koordynator związków z Europy Środkowo-Wschodniej podczas zjazdu w Hondurasie), I–IX 2008 pełnomocnik Rady Krajowej ds. organizowania struktury „S” RI w Małopolsce, od IX 2008 członek Rady Wojewódzkiej tamże. 1989–2004 uczestnik międzynarodowych spotkań dot. wsi i rolnictwa (m.in. 1996 szczytu żywnościowego FAO w Rzymie). 1989–2000 współzałożyciel i członek Małopolskiej Fundacji Rolniczej. 1989–1992 członek uchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. 1990–1994 Radny Rady Miasta Krakowa z listy KO. 1990–1996 dyr. Wydz. Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 1992–1996 członek PSL PL. Od 1992 przew. krakowskiego koła Stowarzyszenia Ruch Kultury Chrześcijańskiej Odrodzenie. 1996–1997 specjalista w Banku Współpracy Regionalnej w Krakowie. 1997–1999 pracownik Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej tamże. 1997–2014 właściciel Przedsiębiorstwa-Handlowo Usługowego Rol-Eko K. Rabsztyn. 1998–2000 koordynator Małopolskiej Unii Rolnictwa Ekologicznego. 2000–2002 z-ca dyr. Ośrodka Regionalnego ARiMR w Krakowie, 2002–2006 z-ca kierownika Biura Obsługi Wniosków tamże, 2006–2007 dyr. Ośrodka Regionalnego tamże, 2007–2008 doradca prezesa ARiMR. 2001–2008 członek PiS. Od 2008 na emeryturze.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2008), wyróżniony Srebrną Odznaką Zasłużony dla „S” RI (2011).

Mateusz Szpytma

Opcje strony

do góry