Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Radkiewicz Andrzej Rafał

Andrzej Rafał Radkiewicz, ur. 24 X 1961 w Radomiu. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, Wydz. Mechanicznego (1986), i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Prawa i Administracji (2011).

1979–1980 kolporter niezależnych książek i czasopism, m.in. „Opinii”, „Kultury”, 1980 założyciel Radomskiej Oficyny Studenckiej Rosa. 1980–1981 członek NZS, szef Sekcji Kultury w WSI w Radomiu. III 1981 uczestnik strajku ostrzegawczego, 26 X–13 XII 1981 strajku okupacyjnego tamże. 1980–1982 niezależnego, nast. podziemnego ruchu wydawniczego: kolporter, drukarz książek, czasopism i ulotek; wielokrotnie przesłuchiwany.

1 XII 1982 aresztowany, zawieszony w prawach studenta, 25 II 1983 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Kielcach na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu, anulowanie kary na mocy amnestii z 22 VII 1983. X 1983 przywrócony w prawach studenta WSI. 1986–1987 ślusarz w prywatnym zakładzie ślusarskim w Radomiu, 1987–1989 technolog w Przedsiębiorstwie Projektowania i Dostaw Transportu Technologicznego i Składowania Techmatrans tamże.

1989 uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 VI 1989 (zbieranie podpisów). 1990–1991 kierownik Serwisu Młotów Hydraulicznych KRUPP w Kombinacie Remontowo-Budowlanym Przemysłu Cementowego, Wapienniczego i Gipsowego REMUR w Wierzbicy. 1989–1991 w „S”. Od 1991 własna działalność gospodarcza.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

27 IX 1982–3 V 1983 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Radomiu w ramach SOR krypt. Drukarz; 14 II 1983–28 VI 1985 w ramach KE krypt. Student.

Piotr Ciaputa

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry