Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rajchert Andrzej

Andrzej Rajchert, ur. 31 X 1951 w Otwocku, zm. 26 IX 2005 w Radomiu. Absolwent Politechniki Radomskiej, kierunek eksploatacja pojazdów szynowych (2004).

1970-1974 pracownik PKP Stacja Puławy-Azoty, 1974-1993 kierownik Biura Wagonowego w PKP Dyrekcja Okręgowa w Lublinie, Stacja Radom. 1975-1988 w PZPR. W 1976 uczestnik wydarzeń czerwcowych; zwolniony z pracy, następnie przywrócony przez kolegium ds. wykroczeń.

Od IX 1980 w „S”; od XI 1980 wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji „S” Węzła PKP w Radomiu. 1980-1989 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy; 1987-2005 członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.

W 1989 uczestnik przygotowań do wyborów parlamentarnych 4 VI, organizator spotkań wyborczych z kandydatami opozycji. Od 1989 ponownie wiceprzewodniczący Międzyzakładowej Komisji „S” Węzła PKP Radom, 1989-2005 delegat na kolejne WZD Regionu Ziemia Radomska, 1990-1994 członek ZR, 1989-2005 delegat na KZD, członek Sekcji Krajowej Kolejarzy. 1989-1991 uczestnik prac rządowo-związkowego Zespołu ds. Restrukturyzacji PKP. 1993-1999 przedstawiciel handlowy, instruktor w PKP Zakład Przewozów Pasażerskich w Radomiu, 1999-2001 instruktor kontroler w PKP ZPP w Kielcach, 2002-2005 kontroler w PKP Świętokrzyskie Zakłady Przewozów Regionalnych tamże; 1995-1998 ławnik w Sądzie Rejonowym w Radomiu.

 

Magdalena Gronek-Gola

Region Ziemia Radomska, Radom

Opcje strony

do góry