Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Radziwiłł Maciej

Maciej Radziwiłł, ur. 22 II 1961 w Poznaniu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Filozofii i Socjologii (1986), Wydz. Zarządzania (1994), University of Illinois, USA, studia MBA (1994).

1976 podczas nauki w VI LO w Warszawie współinicjator listu w obronie nauczycieli zagrożonych zwolnieniem z pracy za wsparcie udzielane robotnikom z Radomia i Ursusa, 1976–1980 uczestnik kół samokształceniowych organizowanych przez historyków z UW; 1978–1980 prowadził punkt przerzutowy „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR i książek wydawnictwa NOW-a dla siatki kolportażowej w Lublinie.

Od jesieni 1980–XII 1981 pracownik Ośrodka Badań Społecznych przy Regionie Mazowsze „S”. 13 XII 1981 uczestnik akcji ukrycia sprzętu poligraficznego i papieru z OBS. III 1982–1988 organizator składania książek, składacz w NOW-ej, 1984 w podziemnym wydawnictwie Feniks, 1985–1987 drukarz książek NOW-ej, „Tygodnika Mazowsze” i pisma „Vacat”; 13 III 1986 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Białołęce, sądzony w trybie doraźnym przez Sąd Okręgowy w Warszawie, 24 III 1986 zwolniony po odroczeniu rozprawy, VII 1986 objęty amnestią. 1983–1986, podczas studiów, uczestnik niezależnych seminariów prowadzonych przez pracowników naukowych socjologii UW oraz spotkań Klubu im. Jana Strzeleckiego, 1986–1991 asystent na Wydz. Filozofii i Socjologii UW; 1987–1989 autor w piśmie Grup Politycznych Wola Wola „Wola”, pismo wydawane w Warszawie I 1982 – 11 IX 1989, od 1989 jako oficjalne pismo „S” Regionu Mazowsze. „Praca”.

1989 pełnomocnik KO „S” ds. organizacji wyborów w woj. siedleckim. 1991–1993 konsultant w NBS Public Relations Sp. z o.o., 1993–1994 szef Działu Analiz Creditanstalt Securities SA, 1994–1995 wiceprezydent Bank Credit Suisse First Boston Polska Sp. z o.o., 1995–1998 dyr. ds. analiz finansowych w Union Bank of Switzerland, od 1998 prezes Zarządu Cresco Financial Advisors Sp. z o.o., 2002 Elektrim SA, od 2002 Trakcja Polska SA.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1999), odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Anna Grażyna Kister

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry