Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rak Witold Kazimierz

Witold Kazimierz Rak, ur. 8 IV 1953 w Grójcu. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydz. Ogrodniczy (1978).

1975-1993 właściciel indywidualnego gospodarstwa sadowniczego.

Od IX 1980 organizator niezależnych organizacji rolniczych; w X 1980 członek Komitetu Założycielskiego Związku Producentów Rolnych; przewodniczący Gminnego Komitetu Założycielskiego w Grójcu, od III 1981 Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego „S” RI w Radomiu. W 1981 nawoływał rolników do niepłacenia podatku za III i IV kwartał na znak protestu przeciwko zerwaniu przez rząd porozumienia z Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim „S” RI dot. Funduszu Rozwoju Rolnictwa. 19 III 1981 uczestnik wydarzeń w Bydgoszczy (kryzys bydgoski). Od jesieni 1980 zaangażowany w działalność niezależnego, następnie podziemnego ruchu wydawniczego.

1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. książek NOWej, Spotkań, Arki, CDN, Głosu, pism „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, „Vacat”, ulotek, wydawnictw okolicznościowych). Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godz., przesłuchiwany. W 1982 współorganizator Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych (Grójec, Lewiczyn), Mszy za Ojczyznę w parafii św. Mikołaja w Grójcu. W 1987 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”; 24-27 VIII 1988 współorganizator Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

W 1989 uczestnik rozmów Okrągłego Stołu; zrezygnował z udziału w podzespole młodzieżowym na znak sprzeciwu wobec braku postulatu o zarejestrowaniu „S” RI. 1989-1990 wiceprzewodniczący KO Ziemi Radomskiej, w 1989 uczestnik kampanii wyborczej (szef kampanii „S” RI w woj. radomskim na rzecz kandydata na senatora Jana Pająka), zaangażowany w wydawanie pisma „Ziemia Radomska”. 1990-1994 marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Radomskiego I kadencji, 1989-1992 przewodniczący Rady Gminy Grójec z listy KO w Grójcu, 1992-1993 burmistrz Grójca. Od 1993 własna działalność gospodarcza w branży drzewnej. 1998-2002 radny Powiatu Grójeckiego z listy AWS, 2002-2006 radny Miasta Grójec z listy Wspólnoty Samorządowej, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

1981-1982 rozpracowywany przez Wydz. IV KW MO w Radomiu w ramach SOR krypt. Socha; 1983-1986 przez Wydz. IV WUSW w Radomiu/gr. VI RUSW w Grójcu w ramach KE/SOR krypt. Organizator; 1986-1988 przez gr. VI RUSW w Grójcu w ramach KE krypt. Skorpion; 1988-1989 przez Wydz. VI WUSW w Radomiu w ramach SOS/SOR krypt. Rada.

Piotr Ciaputa

Region Ziemia Radomska, Grójec

Opcje strony

do góry