Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Rakowicz Waldemar Stanisław

Waldemar Stanisław Rakowicz, ur. 7 VII 1952 w Sierkach k. Białegostoku. Wykształcenie średnie techniczne.

W l. 70./80. zatrudniony jako starszy specjalista w Okręgowym Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Hodowlanymi w Białymstoku.

Od jesieni 1980 w „S”, przewodniczący Komitetu Założycielskiego w OPOZH, następnie KZ „S”; członek ogólnopolskiego zespołu konsultacyjnego OPOZH, uczestnik negocjacji z Ministerstwem Rolnictwa, zakończonych podpisaniem nowego układu zbiorowego dla pracowników ZP PGR; od XI 1980 członek prezydium MKZ „S” w Białymstoku, odpowiedzialny za sprawy praworządności; w III 1981 podczas tzw. kryzysu bydgoskiego tymczasowy przewodniczący MKS „S” w Białymstoku; 21 IV – VI 1981 wiceprzewodniczący MKZ, w VI 1981 delegat na I WZD Regionu Białystok.

Po 13 XII 1981 wraz kilkoma działaczami „S” w ukryciu na terenie plebani kościoła św. Rocha w Białymstoku, współorganizator Prezydium Regionalnego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego NSZZ „S”; 5 I 1982 zatrzymany przez SB, internowany w Ośr. Odosobnienia w Białymstoku i Suwałkach, zwolniony 11 II 1982. Po wyjściu działacz struktur podziemnych w Białymstoku, kolporter „Biuletynu Informacyjnego” „S” Białystok, 11-17 VIII 1982 tymczasowo aresztowany.

Od 1983 na emigracji w USA.

 

Marek Kietliński

Region Białystok, Białystok

Opcje strony

do góry