Aktualnie znajdujesz się na:

Biogramy

Raszewski Józef

Józef Raszewski, ur. 3 XII 1936 w Zduńskiej Woli, zm. 28 XI 2011 w Gdańsku. Wykształcenie podstawowe.

Od 1952 w szeregach tzw. V Komendy WiN, kontrolowanej przez MBP w ramach operacji „Cezary”, w 1953 aresztowany, przez 9 mies. więziony w areszcie WUBP w Gdańsku. W 1956, w ramach służby wojskowej, wcielony do Wojskowego Korpusu Górniczego, pracował w KWK Zabrze-Wschód i KWK Rozbark. 1971-1984 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Remontowo-Montażowym Przemysłu Okrętowego Budimor w Gdańsku.

W VIII 1980 uczestnik strajku w Budimorze, od IX 1980 w „S”.

Po 13 XII 1981 współorganizator (z Henrykiem Bielickim) i członek TKZ w Budimorze. 12 XI 1982 aresztowany, 26 XI 1982 skazany w trybie doraźnym wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Olsztynie na 1,5 roku więzienia, osadzony w ZK w Barczewie i Braniewie, 8 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. W III 1984 współorganizator strajku w Budimorze. 12 IV 1984 aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, zwolniony 13 VIII 1984 na mocy amnestii; zwolniony z pracy. 1984-1985 kierowca Przedsiębiorstwa Robót Malarskich w Gdańsku. 8 X 1985 przewoził w samochodzie (z Andrzejem Smulskim i Andrzejem Sękowskim) warchlaka świni z wymalowanym napisem „Ja głosuję”; zatrzymany przez patrol MO, aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Gdańsku, 20 V 1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni na 2,5 roku więzienia, we IX 1986 zwolniony na mocy amnestii. 1 IX 1987 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. Od 1986 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Geologiczno-Geodezyjnym Geoprojekt w Gdańsku.

W 1989 wiceprzewodniczący KZ „S” w Geoprojekcie, w 1990 delegat na II WZD Regionu Gdańskiego. Od 1989 w KPN, 1991-1992 przewodniczący Okręgu Gdańskiego (zrezygnował po odwołaniu rządu Jana Olszewskiego). Od 1995 na emeryturze.

Odznaczony Krzyżem Semper Fidelis.

23 XII 1983 – 20 X 1989 rozpracowywany przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Gniazdo/Sabat.

 

Bogusław Gołąb

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry